Frukoststudion Örnsköldsvik

Vad betyder infrastrukturen för företagens tillväxt?

Under försommaren förväntas regeringen fatta beslut om Nationell transportplan, men flera företrädare från näringslivet är kritiska till Trafikverkets förslag. För oss i Mittsverige är konsekvenserna i förslaget bland annat att dubbelspår på Ostkustbanan flyttas fram i tiden, det stora underhållsbehovet på vägnätet fortsätter växa och den efterlängtade förbifart Örnsköldsvik riskerar att inte byggas. Dagens Frukoststudio handlar om infrastruktur och vilken betydelse det har för företagens tillväxt.

Datum: 30 mars

Tid: 08.00-09.00

Delta på House Be, Örnsköldsvik eller digitalt via länk!

Kostnadsfritt deltagande

Anmäl dig här!

Gäster:

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Skogsindustrin är en viktig basnäring i vår region. Hur ser de på förslaget inför regeringsbeslutet och vilka är de största bristerna? Vad får det för konsekvenser för industrin i vår del av landet?

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare
En stor andel av investeringsmedlen går till nya stambanor – höghastighetsjärnväg, med ett annat ord. Stockholms handelskammare har gjort en analys för en alternativ lösning.

Mats Löfroth, ägare Hotell Höga Kusten
En växande bransch är besöksnäringen i länet. Vi möter Mats Löfroth och talar om vilka satsningar i infrastrukturen de ser som nödvändiga för att tillväxten ska fortsätta vara god.

Lars Hellgren, vd Exero
Som företagare på landsbygden är det en utmaning att ens vägen är öppen för godstransporter. Lars Hellgren berättar om följder av att infrastrukturen inte fungerar.

Moderator:

Anders Eriksson, Handelskammaren Mittsverige

[ssba-buttons]