Frukoststudion: Far och flyg!

Frukoststudion: Far och flyg!

För en exportintensiv region som Västernorrland och för staden Örnsköldsvik är tillgänglighet till bra kommunikationer en förutsättning. Precis som för godstransporter, är tillgången till olika trafikslag för persontrafiken en viktig fråga, både för en växande besöksnäring i vår region och för näringslivet.

Vi talar om nuläget och framtiden. Vad kan vi göra för att behålla och utveckla flygkommunikationerna? Vilka svar gav flygplatsutredningen i Västernorrland 2021? Hur går diskussionen i EU och hur jobbar vår representation i Bryssel i den här frågan?

Gäster:

Datum: 27 oktober

Tid: 08.00 - 09.00

Delta fysiskt eller på distans!

Kostnadsfritt deltagande

Anmäl dig här!

Oliver Dogo

Lotta Rönström

Robert Gyllroth

[ssba-buttons]