Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Läs mer om Employer Branding for lunch!

Datum: 15 oktober

Tid: 11.00 - 14.00

Plats: House Be, Metropolhuset

Företagsvärderingar och vikten av synlig kommunikation

Träff  2 – 15 oktober

Hur kommunicerar man företagets värderingar internt och externt och varför är det viktigt med bra och synlig kommunikation för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke? Helena Engberg, delägare i kommunikationsbyrån Trampolin PR berättar om vikten av att företaget har bra värderingar som alla medarbetare vet om och agerar efter samt behovet av att de kommuniceras externt till företagets intressenter. 

Tid: 11.00 – 14.00

Nästa omgång startar våren 2021!

Ny omgång av utvecklingsprogrammet i Sundsvall startar under våren 2021.
Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse via knappen nedan!

Anmäl ditt intresse här!

Samarbetspartners