Chamber Executive Club

Chamber Executive Club

Chamber Executive Club är ett exklusivt nätverk för företagsledare i Mittsverige. Ett forum för relationsskapande och omvärldsbevakning. Vid varje träff gästas vi av personer som med sin kompetens och erfarenhet uppdaterar oss kring aktuella frågor, något som också grundar för dialog och diskussion. Deltagandet i nätverket Chamber Executive Club är kostnadsfritt ingår i medlemskapet i Handelskammaren Mittsverige. 

Läs mer om nätverket!

Datum: 10 april

Plats: Hotell Granen, Åre

Tema för träffen:

Översikt av den globala handelskonflikten: En sammanfattning av de pågående handelshindren mellan USA och Kina och hur de påverkar den globala ekonomin. Hur ska vi se på Kinas intresse att investera i den gröna omställningen i norra Sverige? 

Arrangörer:

[ssba-buttons]