Så anpassar du organisationen utifrån ett platsoberoende arbetssätt

Så anpassar du organisationen utifrån ett platsoberoende arbetssätt

Trenden kring ett ökat distansarbete har varit tydlig världen över de senaste åren, men även detta påskyndades kraftigt på grund av vårens Covid-19 utbrott. Vi vill ge dig som företagsledare insikt om hur utvecklingen inom distansoberoende arbete påverkar er organisation idag och på sikt. Jämtlandsbaserade The Remote Lab har nyligen släppt en studie som visar att det finns ett ökat intresse av distansarbete hos anställda, där över 95% av svarande anställda i studien vill kunna fortsätta att på något sätt arbeta på distans även i framtiden.

Handelskammaren Mittsverige arrangerar den 18 november tillsammans med The Remote Lab ett seminarium som ett första steg i en utbildningsserie inom området Distansoberoende arbetsliv, med uppföljande utbildningstillfällen under 2021. Under seminariet kommer du få ta del av hur de nya trenderna ser ut, medarbetares attityder till distansarbete, och hur det kommer att påverka ledarskap, organisationskultur och affärsmodeller framöver. Mer information om utbildningsserien kommer att presenteras under föreläsningen den 18 november.

Datum: 18 november

Tid: 08.00 - 09.00

Plats: Digitalt via Zoom

Kostnadsfritt deltagande

Anmäl dig här!

Kontakt gällande eventet:

Oliver Dogo, VD

Mail: oliver.dogo@midchamber.se                                                                                      Telefon: 070 – 318 69 11

[ssba-buttons]