Skip to main content
NyheterStartsida

Ett av tre företag riskerar konkurs!

Enligt de svarande företagen i Handelskammaren Mittsveriges senaste enkät riskerar mer än var tredje företag konkurs inom en period av fyra månader. Enkäten som besvarats av 1220 företag i Västernorrland och Jämtland bekräftar också bilden av att besöksnäringen och små företag fortfarande är de som drabbas hårdast av Coronakrisen.

– Antalet företag som ser risk för konkurs inom den närmsta tiden är oroande. Närmare 70% av de svarande företagen vittnar om en minskande efterfrågan på deras varor och tjänster. Det verkar även finnas en kunskapsbrist hos företagen som inte har kunskap om de åtgärdspaket som Regeringen presenterade just före valborgshelgen. Ett viktigt steg framöver blir därför att informera företagen om vilken hjälp som finns att få.

– Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Värst drabbade är besöksnäringen och handeln där 59% av företagen i Jämtland och 70% i Västernorrland riskerar konkurs inom fyra månader. Besöksnäringen i Jämtland är optimistiska över hur den långsiktiga effekten kommer att bli. Industrin i Västernorrland är mer positiv och färre företag ser där risk för konkurser än i Jämtland.

– Vi kan se en ökad optimism hos industrin och tjänsteföretagen. Hela 60% av företagen som besvarat enkäten tror att Coronaviruset kommer att ha en liten eller minimal påverkan på deras verksamhet på lång sikt.

– Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Vad tycker ni och de svarande företagen om myndigheternas arbete?

– Det positiva omdömet om regeringens och myndigheternas arbete fortsätter att ligga på en hög nivå där ca 90% av de svarande anser att svenska myndigheternas hantering av krisen är bra. Majoriteten av företagen är också nöjda med informationen från myndigheterna, säger Oliver Dogo.

Hur ser ni på de åtgärder regeringen har presenterat?

– Handelskammaren har tillsammans med andra näringslivsorganisationer under längre tid visat att det behövs fler åtgärder som har effekt även för de mindre företagen. De senaste åtgärderna som berör omsättningsstöd är ett stort steg i rätt riktning. Det som är oroande är att två tredjedelar av de svarande företagen uppger att de inte har tagit del av åtgärdspaketen. Vi kommer därför jobba vidare för att informera företagen om vilken hjälp som finns att få, säger Oliver Dogo.

Handelskammaren Mittsveriges enkät, som besvarades av 1220 företag skickades ut i samarbete med Företagarna, Jämtland Härjedalen Turism, Destination Höga Kusten, Destination Sundsvall, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och alla kommuners näringslivsenheter. 

Ta del av resultaten från enkäten här!