Skip to main content

Artikel publicerad i ST, 13 juli 2022

 

Första tisdagen varje månad med start den 6 september kommer det nya konceptet Näringslivsfrukost att arrangeras.”Vi behöver bygga en ännu mer positiv bild av näringslivet, kommunen och länet”, skriver Oliver Dogo, vd på Handelskammaren Mittsverige i ett mejl.

Näringslivsfrukosten är ett nytt samarbete mellan Handelskammaren, Mittuniversitetet, Företagarna, Bizmaker, Bron Innovation, Clarion Hotel och Ung Företagsamhet.

Den är tänkt att fungera som en ny mötesplats, där bland andra ungdomar och unga vuxna i Västernorrland kan delta och lyfta fram sina idéer och förslag.

Den ska även underlätta och se till att fler ungdomar och vuxna hittar sin plats ute på arbetsmarknaden.

”Vi pratar om ungdomarna väldigt ofta utan att de finns med i samtalet. Här vill vi ändra på det och göra detta till en naturlig plats där unga människor tillsammans med näringslivets befintliga företag ska känna igen sig i det som lyfts och de dialoger som förs”, skriver Oliver Dogo.

Han konstaterar att ju fler möten som sker mellan dessa målgrupper desto större sannolikhet att man hittar olika typer av samarbete och samverkan.

”Vi är duktiga på väldigt mycket i den här regionen, människor som gör fantastiska saker som ligger i framkant på global nivå”.