Skip to main content
Handelskammaren i media

Debattartikel: ”Sverige i avgörande skede – satsa på Inlandsbanan”

Debattartikel i Svenska Dagbladet / 30 april 2019

Bristen på järnvägssatsningar gör att transporten av trä förbrukar delar av miljövinsten. För att på ett klimatneutralt sätt få skogsråvara och slutprodukter till en marknad behövs satsningar på Inlandsbanan, skriver flera debattörer.

Sverige är en nation av naturresurser under en guldålder. Under rådande klimatkris utgör svenskt träfiber ett framtidshopp för miljövänliga kläder, förpackningar, biobränsle, lättviktsmaterial och bioplaster – för Sverige och resten av världen. Det som försvårar en hållbar utveckling av denna potential utgörs av transporterna. Bristen på järnvägssatsningar i inlandet gör att transporten av trä förbrukar delar av miljövinsten. För att på ett klimatneutralt sätt få skogsråvara och slutprodukter till en marknad behövs satsningar på Inlandsbanan – en infrastruktur med enastående förutsättningar att transportera framtidens miljömaterial klimatsmart.

Det som ger Inlandsbanan särskilda fördelar i det här avseendet är att järnvägen, inom sju mil på vardera sida, går genom en tredjedel av Sveriges skogsareal. Det gör Inlandsbanan mer centralt belägen i förhållande till skogstillgångarna än någon annan järnväg. Med satsningar på Inlandsbanan och tvärbanorna utmed spåret kan närheten mellan skogen och industrin ökas ytterligare, och miljöpåverkan under transporten av trämaterial minskas ännu mer.

Vidare är godstransport på Inlandsbanan energieffektiv på längre transportsträckor. Trots bränsleeffektiviseringar ökar de samlade koldioxidutsläppen från Sveriges godstransport. Här har Inlandsbanan stora fördelar i sin låga bränsleanvändning. Om satsningar riktades mot att rusta upp Inlandsbanan och som drivmedel använda exempelvis el- eller vätgas eller biobränsle från skogsindustrin skulle det medföra ytterligare klimatfördelar, till gagn för miljön och vår mest miljöbesparande råvaruindustri.

"Satsningar på Inlandsbanan medför klimatfördelar"

Slutligen skulle satsningar på Inlandsbanan medföra stora steg mot en helt fossilfri råvarutransport. Under vintern 2019 har de första fossilfria persontransporterna genomförts på Inlandsbanan och visionen är att hela Inlandsbanans verksamhet ska bli helt fossilfri fram till 2020. Om detta kan genomföras tillsammans med en upprustning av hela järnvägen, så att tyngre och längre godstrafik kan köras fossilfritt, skulle det vara till stor nytta för miljön i fråga om tung godstransport.

Sverige står just nu i ett avgörande skede i fråga om ledarskap i miljöfrågan. Vi har en skogsindustri som står redo att ställa om råvaruanvändningen, i Sverige och internationellt, till miljövänliga, återanvändbara och hållbara resurser. Det som har saknats är politiska satsningar på klimatneutral transport som kan föra dessa naturtillgångar från skogen, till industrin och vidare till marknaden. Här har nuvarande regering tagit ett steg i rätt riktning genom Klimatklivet. Nästa steg borde vara att satsa på Inlandsbanan.

Linda Nilsson
vd Norrbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson
vd Västerbottens Handelskammare
Andreas Garp
vd Mellansvenska Handelskammaren
Oliver Dogo
vd Handelskammaren Mittsverige

Läs artikeln här!