Skip to main content

Debattartikel i ÖP 11 maj 2022

Behovet av utbildade personer som gått ett gymnasialt yrkesprogram är idag stort. Samtidigt gapar stolar i programmen tomma på grund av få sökande.

Genom att erbjuda elever en lärlingsanställning ute på företag ökar vi yrkesprogrammens attraktivitet samt stärker kopplingen mellan skola och näringsliv. På så sätt får företag med stora kompetensbehov en unik möjlighet att rekrytera rätt personer med eftertraktad sakkunskap samt en chans att bidra till den regionala kompetensförsörjningen.

Industrin i Jämtland Härjedalen står idag inför stora rekryteringsbehov. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen kommer den manuella och fysiska kompetenskategorin fortsatt vara störst år 2030.

Samtidigt har antal sökande till yrkesprogrammen på gymnasiet generellt minskat sedan 2011, vilket i sin tur hotar att avgörande utbildningar för arbetsmarknadens behov måste läggas ner. Många skolor stångas med utmaningen att tvätta bort stämpeln att yrkesprogram är för icke studiemotiverade elever samt visa på de stora arbetsmöjligheter som följer efter avslutade studier.

Det finns goda exempel i Sverige där man lyckats vända denna negativa trend genom att erbjuda elever en lärlingsanställning ute hos företag. Eleven får lära sig grunderna för yrket i skolan samtidigt som de praktiska momenten tidigt appliceras genom anställning ute på plats hos företaget.

Arbetsgivaren får i sin tur en unik chans att forma sin egna framtida medarbetare och säkerställa att lärlingens yrkeskompetens matchar branschens behov.

Örnsköldsvik Gymnasium implementerade konceptet gymnasial lärlingsanställning år 2017 då programmet var nära att läggas ned på grund av få sökande. Sedan dess har industriklassen kontinuerligt fyllts med behöriga sökande som tagit en lärlingsanställning samt har investeringar gjorts i programmet som bidragit till höjd utbildningskvalitet.

För att öka yrkesprogrammens attraktivitet och på så sätt möta arbetsmarknadens behov behöver vi satsa på lärlingsanställningar redan i gymnasiet. Fler än 9 av 10 lärlingsanställda blir erbjudna ett jobb direkt efter sin yrkesexamen.

Därför kommer Handelskammaren Mittsverige tillsammans med IUC-Z group initiera lärlingskonceptet för industriprogrammet på Jämtlands gymnasium från hösten 2022 för att stärka kompetensförsörjningen på sikt.

”Vi ser gymnasial lärlingsanställning som en strategisk möjlighet att hitta rätt kompetens. För oss blir det viktigt att erbjuda framtidens arbetskraft en chans att enkelt ta klivet ut på arbetsmarknaden. Vi på Byggelit ser det som en win-win situation.” – Peter Lundblad, koncernchef Byggelit

Med en lärlingsanställning blir steget från studier till arbetsmarknad kort och tydligt för den framtida arbetskraften. På det sättet kan näringslivet enklare hitta rätt personer med eftertraktad sakkunskap och därmed fortsätta expandera och växa. På så sätt kan Jämtland Härjedalen fortsätta utvecklas hållbart och konkurrenskraftig.

Maria Åberg, regionchef Handelskammaren Mittsverige

Felicia Pournasiri, projektledare Handelskammaren Mittsverige

Anna Wikén, verksamhetsutvecklare Jämtlands Gymnasium

Länk till debattartikeln!