Skip to main content

Debattartikel i ÖP, 12 maj 2022

Näringslivet i Jämtland Härjedalen har på ett nästan heroiskt sätt tagit sig igenom två år av pandemi. Den stora farhågan alla hade var att vi skulle se antalet konkurser skjuta i taket, kanske särskilt inom besöksnäringen.

Visst, många företag var illa ute men tack vare en utomordentlig påhittighet, entreprenörskap och innovationskraft lyckades de flesta resa sig och komma ut på andra sidan med stort revanschsug och bestämdhet.

Pandemin var också testet för den samverkan mellan det offentliga och privata vi alltid pratat så varmt om. Fanns den på riktigt eller var det bara prat? Som tur är så fanns den på riktigt och den utvecklades också under hela den tumultartade perioden.

För att samverkan ska fungera över tid så behövs det en förståelse för varandra. Förståelse hos den offentliga sektorn för näringslivets utmaningar, behov och möjligheter. Men också åt andra hållet, en förståelse hos näringslivet för det offentligas roll och möjligheter att stödja näringslivet oavsett om vi har kris eller inte.

Hur vi löser kompetensförsörjningen på våra arbetsplatser i ett län med Sveriges näst lägsta arbetslöshet? Vad blir effekterna av höjda bränsle- och energipriser? Har vi missat digitaliseringståget? Hur kommer vi vidare med vårt hållbarhetsarbete? Det finns många frågor som länets företagsledare funderar på just nu och dessa är bara några av dem. Men hur tar vi oss an dem tillsammans?

På initiativ av Handelskammaren Mittsverige genomfördes förra året länets första Näringslivsparlament. Under en dag återskapar vi ett fullmäktigemöte där fler än 40 företagare och företagsledare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal viktiga frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Själva parlamentet föregås också av månader av intensiv dialog mellan Handelskammaren och både politik och tjänstemän för att slutligen kunna landa i vilket fokus vi kommer att ha i de fyra fokusområden som är på agendan under dagen. De dialogerna är minst lika viktiga som själva mötesplatsen.

Infrastruktur, kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering är de områden som kommer att diskuteras 12 maj i Östersund. Alla fyra områden innehåller stora utmaningar vi behöver lösa men också möjligheter som vi behöver ta vara på. För att vi i slutet av dagen ska kunna lämna så få frågor obesvarade som möjligt har vi den här gången bjudit in fler viktiga regionala och nationella aktörer att medverka med sin expertis.

Vi är helt övertygade om att vi under Näringslivsparlamentet kommer fram till flertalet frågor som vi tillsammans och i riktig samverkan kan jobba med och driva för att göra skillnad och skapa ännu bättre förutsättningar för länets näringsliv, invånare

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Elise Ryder Wikén (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen

Maria Åberg, regionchef, Handelskammaren Mittsverige

Anna Halvarsson, t f regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen

Länk till debattartikeln!