Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Debattartikel: Låt fler ungdomar jobba som lärlingar

By 21 februari, 2023No Comments

Debattartikel i Örnsköldsviks Allehanda 20 februari 2023

Behovet av svetsare, operatörer och underhållstekniker är i det närmaste omättligt. Samtidigt ser vi ett fortsatt sviktande intresse från länets ungdomar att söka till gymnasiala yrkesprogram. Fler behöver välja att studera en yrkesutbildning för att möta näringslivets behov, men då måste också utbildningens attraktivitet öka. I Västernorrland etablerar Handelskammaren Mittsverige tillsammans med gymnasieskolorna i länet lärlingsanställning, vilket är ett viktigt steg för att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva.

Handelskammaren Mittsverige deltar i ett intensivt arbete för att bygga ut Sveriges gymnasiala lärlingssystem, dels genom ett gemensamt nationellt påverkansarbete tillsammans med en handfull övriga svenska Handelskamrar. Dels genom att regionalt stötta gymnasieskolorna för att utveckla yrkesprogrammen mot att erbjuda sina elever lärlingsanställning. Örnsköldsviks Gymnasium har verkat som pionjärer inom området under flera år och tillsammans med deras goda erfarenheter arbetar Handelskammaren med det viktiga och högaktuella arbetet.

Utbildningsformen, som också är en attraktiv anställningsform, ger både goda möjligheter för eleven samt för företaget som anställer! Eleven delar sin studietid mellan jobb och skola och spenderar hälften av sin utbildning på arbetsplatsen. Grunderna i arbetet lär sig eleven på skolan och som anställd gymnasielärling på ett företag får eleven göra nytta på riktigt. Och får självklart betalt för det! Företagen ges chans att forma sina framtida medarbetare, och samtidigt vara med och påverka framtidens arbetskraft för att säkerställa att kompetensen matchar arbetsmarknadens behov. Genom gymnasial lärlingsanställning kan vi på riktigt minska steget för eleven mellan utbildning och anställning på arbetsmarknaden.

Vi ser att andelen elever i länet som väljer att söka till en yrkesutbildning minskar. Samtidigt som arbetsgivarna på arbetsmarknaden ropar efter yrkeskompetens. För näringslivet leder bristen på yrkeskompetens till utebliven tillväxt. I sju av tio fall upplever företag att det är svårt att rekrytera och störst brist är det på gymnasial yrkeskompetens. Kompetensbristen innebär att företag tvingas tacka nej till uppdrag och hindras från att utvecklas.

Det blir inte tydligare, genom att välja att studera ett yrkesprogram på gymnasiet har länets ungdomar en säker, och mycket attraktiv, väg till jobb. Och genom att välja att studera ett yrkesprogram som erbjuder gymnasial lärlingsanställning, så som Industriprogrammet, har ungdomarna en ännu kortare väg till jobb. Låt inte samtalen med era ungdomar kring valet av vilken gymnasieutbildning de ska påbörja, påverkas av förutfattade meningar och en förlegad bild av arbetsmarknaden. Stöd era ungdomar att välja en väg till ett säkert och attraktivt arbete!

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen och ansvarig Kompetensförsörjning, Handelskammaren Mittsverige

Länk till debattartikeln!