Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Debattartikel: Hur attraherar vi framtidens arbetskraft?

By 21 november, 2023No Comments

Artikel i Östersunds-Posten 18 november 2023

Framtidens arbetskraft söker inte bara ett jobb; de vill arbeta för arbetsgivare som delar deras värderingar och erbjuder meningsfulla arbetsmiljöer.

Handelskammaren Mittsverige har genom projektet Kompetenskompassen mött tusentals elever, vilket har bekräftat att företagen i våra regioner har potentialen att uppfylla dessa önskemål. Ändå lider näringslivet av en påtaglig kompetensbrist. Minska klyftan mellan ungdomar och arbetsgivare – låt dessa mötas på arbetsgivarnas hemmaplan!

Näringslivet lider av kompetensbrist och vi får allt oftare höra uttryck så som regional kannibalism, alltså att företag och organisationer tar kompetens från varandra. Arbetsgivare i Mittsverige verkar i framtidsbranscher och många bidrar på olika sätt till den hållbara omställningen och är attraktiva arbetsgivare. Samtidigt väljer en allt för liten del av den framtida arbetskraften studier som med hög sannolikhet leder till jobb.

Många ungdomar har dålig koll på arbetsmarknaden, bristbranscher eller vad det ens innebär att jobba inom dessa. När samma ungdomar sedan ska välja ett gymnasieprogram eller söka ett sommarjobb så väljer många på fel grunder eller med knapp kunskap.

När vi arrangerar företagsbesök för elever i grundskolan svarar i snitt 70 procent av ungdomarna att deras intresse för branschen har ökat efter besöket. Då har framtidens medarbetare och arbetsgivare fått lära känna varandra, ungdomarna har fått vuxna förebilder och klyftan mellan båda har minskat.

För att attrahera framtidens arbetskraft och öka arbetsgivarnas attraktivitet är det dags att aktivt öppna dörrarna för praktikanter och unga talanger. Många företag i vår region har redan framgångsrikt implementerat åtgärder som innefattar studiebesök, prao, exjobb och andra möjligheter. Genom att fler etablerar strukturerade program, främjar samarbete med skola och akademi, samt skapar en inkluderande arbetsmiljö för unga, kan företagen stärka sin arbetskraft.

Varför är detta så viktigt? Svaret är tydligt – den framtida arbetskraften är den avgörande faktorn som driver den regionala utvecklingen. När företag och organisationer väljer att ge unga talanger en plats i sina verksamheter, så ger de inte bara en hjälpande hand till dessa unga, utan placerar också sig själva som en framtida arbetsgivare.

Handelskammaren arrangerar 30 november sitt årliga Arbetsmarknadsevent med temat ”Hur attraherar vi framtidens arbetskraft?”. Eventet är den perfekta plattformen att etablera långsiktiga och hållbara samarbeten mellan skolor, akademi och arbetsliv. Detta tillfälle ger alla inblandade en möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa en positiv inverkan på regionens kompetensförsörjning.

Så – kan vi verkligen attrahera framtidens arbetskraft? Svaret är ja, men vi måste visa vilka möjligheter som existerar här. Vi uppmanar arbetsgivare att tillsammans med skolor och akademi våga ta steget att visa upp sina verksamheter.

Våga bjuda in ungdomar att se vilka möjligheter vi i Mittsverige erbjuder. Genom sådana handlingar kan vi säkerställa en stark och kompetent arbetskraft för framtiden och samtidigt bidra till den regionala tillväxten.

Felicia Pournasiri, gruppchef och projektledare Handelskammaren Mittsverige

Länk till artikeln!