Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Debattartikel: Elförsörjningen får inte bli en fråga som splittrar landet

By 12 december, 2022No Comments

Debattartikel i ST 12 december 2022

Över 1 000 miljarder i planerade investeringar i norra Sverige, som alla bygger på tillgång till grön och billig energi – och en regering som inte orkar lyfta blicken och hantera alla rop på hjälp som kommer på grund av de allt högre elpriserna.

Näringslivet i norr, med betydande andel exporterande företag som har långt till marknaderna, och därmed långa och dyra transporter har redan tagit stryk av de snabbt ökande bränslepriserna. Även om många privata kunder till åkerierna har haft förståelse för situationen och justerat sina avtal, har många offentliga kunder endast hänvisat till årliga uppräkningar – utan att ta hänsyn till den exceptionella situationen.

Det spelar ingen roll om man har suttit vid makten i åtta år eller åtta veckor. Kunskapen om, och förståelsen för, utmaningarna som företag och hushåll i norra landsändan står inför när temperaturerna kryper ner mot minus 20 grader och elpriset klättrar mot fem kronor per kilowattimme borde ha funnits redan innan valet den 11 september. Företagen och invånarna i norr har större förväntningar på vår regering än så.

Vi har ännu högre förväntningar på våra riksdagsledamöter. Att de ska vara vår röst i riksdagen, bära med sig våra behov och förväntningar samtidigt som de ska se till hela Sveriges bästa. De uttalanden som har kommit hittills har varit alldeles för mjuka och Jörgen Berglunds (M) intervju i P4 Västernorrland en stor besvikelse.

Våra medlemsföretag har verksamhet både i norr och söder. De har kunder både i norr och söder. De har anställda både i norr och söder. Därför har vi svårt att förstå varför den nuvarande regeringen i sitt beslut om elprisstöd helt förbiser norra Sverige trots att stödet enligt närings- och energiminister, Ebba Busch Thor syftar just till den här kommande svåra tiden och att hjälpa hushållen.

Återigen. Över 1 000 miljarder i investeringar planeras i norra Sverige kommande tio åren. Hela världen följer det som sker i norra Sverige nu med omställningen till fossilfritt stål, investeringar i biobränslen och vätgas med mera. Den viktigaste konkurrensfördelen mot övriga världen har varit tillgången till ren och billig energi. Regeringen måste se till att det är förblir så.

För att klara av planerade investeringar är vår förmåga att arbetskraftsförsörja helt avgörande. Om regeringen ökar hushållens och industrins kostnader i norra Sverige genom sitt beslut att inte inkludera landsändan i elprisstödet riskerar man att sätta krokben för all den utveckling som sker och bidrar starkt till Sverige AB.

Våra medlemsföretag i Västernorrland och Jämtland Härjedalen omsätter över 80 miljarder kronor årligen och sysselsätter 23 000 anställda. Vi uppmanar regeringen att snarast möjligt omvärdera sitt beslut om elprisstöd och se till att HELA landet får samma möjlighet att klara av den extrema situationen med elpriserna som HELA landet står inför.

Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Länk till debattartikeln!