Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Debatt: Coronaviruset slår mot länets företag – nu behövs snabba åtgärder!

By 31 mars, 2020No Comments

Artikel i Östersunds Posten / 31 mars 2020

Handelskammaren Mittsverige har – tillsammans med övriga handelskamrar – på uppdrag av Utrikesdepartementet, under veckan genomfört en omfattande enkät till företagen i vår region. Vi samverkar med berörda regioner och kommuner samt med andra företagarorganisationer.

Svaren, från över 1 700 företag, visar att en stor del,8 av 10 företag, nu påverkas direkt eller indirekt av effekterna av coronavirusets spridning i världen.

Det behövs nu snabba åtgärder, utöver vad som redan presenterats, för att mildra konsekvenserna och rädda så många företag som möjligt.

Enkäten har gått ut brett och besvarats av stora och små företag i Jämtland och Västernorrland inom branscher som tillverkning, transporter, detaljhandel, besöksnäring och tjänstesektorn.

Resultaten kan sammanfattas enligt följande:

• Närmare 80 procent av företagen har redan påverkats direkt eller indirekt

• Efterfrågan har minskat för två tredjedelar av företagen

• Kassaflödet har redan påverkats negativt för en majoritet av företagen

• Likviditeten börjar bli ansträngd för många

Effekterna ser lite olika ut för stora respektive mindre företag och skiljer sig också åt mellan de båda regionerna. Vi konstaterar dock att företagen i vår region redan drabbats hårt.

Ett omfattande räddningspaket presenterades av regeringen och samarbetspartierna i förra veckan. Relativt få företag har tagit del av de åtgärder som då presenterades. Vi tror att det delvis beror på att räntenivån för uppskjutna skatter ligger på en alldeles för hög nivå och att de första åtgärderna riktade sig till de större företagen.

Från Handelskammarens sida välkomnar vi de ytterligare åtgärder som presenterades i coronakrispaketet 25 mars, med fokus på våra mindre företag. Ytterligare insatser kommer att behövas.

Även på regional nivå och inom respektive kommun finns åtgärder som kan få positiva effekter. Lovvärda initiativ tas med att snabba upp tillståndsgivning och att ge anstånd med att betala avgifter för tillsyn av olika slag. Generellt förlängda kredittider uppskattas liksom möjligheten att få betalt snabbare än 30 dagar.

Det är viktigt att nu påskynda investeringsbeslut till gagn för det lokala näringslivet och att se över upphandlingsreglerna så att mindre företag kan lämna offerter och ta del av kommunernas inköp.

På regionnivå noterar vi en beredskap för att omprioritera strukturfondsmedel till driftstöd för mindre företag och stöd för kompetensutveckling. Vi tror att det kan gagna speciellt besöks-näringen, som nu drabbas mycket hårt.

Ingen vet när effekterna av denna pandemi upphör. Det är klokt att räkna med att det blir värre innan det vänder. Därför är det bråttom med insatserna – varje veckas dröjsmål ökar antalet konkurser!

Från handelskammarens sida kommer vi att följa upp den fortsatta utvecklingen veckovis. Vi kommer att löpande hålla handelsministern underrättad liksom medverkande kommuner och regioner.

Håkan Åström, styrelseordförande Handelskammaren Mittsverige

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Länk till artikeln!