Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

DEBATT: ”Flyget måste få vara en del av exportstrategin”

By 30 januari, 2020No Comments

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet.

Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.

Handelskammaren Mittsveriges medlemsföretag har ett behov av internationella resor. Det handlar om ägare, kunder, underleverantörer och specialkompetens som ofta finns utanför Sveriges gränser. I Jämtlands- och Västernorrlands län finns det 4 flygplatser varav 3 är kommunägda och för att vi även i framtiden ska ha ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet är det viktigt att det finns regionalt flyg som kopplar ihop Arlanda med resten av Sverige. I den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Detta trots att strategin lyfter fram betydelsen av exporten för hela Sveriges utveckling och att exportindustrins betydelse för arbetstillfällen i glesbygden tas upp.

– Det är viktigt att staten tar en mer proaktiv roll för flygets klimatomställning. I upphandling kan större krav på minskat utsläpp ställas. Vi måste öka innovationsgraden och skynda på omställningen och utvecklingen av svenskt flyg och hållbara flygbränslen. Vi måste sikta mot ett fossilfritt flyg, precis som tåg och bilar har utvecklats, och inte mot ett flygförbud. Våra företag måste vara konkurrenskraftiga och ha möjligheter till expansion och export och där är flyget viktigt för en ökad tillväxt för oss som ligger i toppen av Europa, säger Oliver Dogo, VD för Handelskammaren Mittsverige.

I hela Norrland finns företag med internationella ägare som behöver besöka sina företag i Sverige för att fatta beslut om framtida investeringar,  specialkompetens som finns utomlands och kundmöten som behöver göras över gränserna. Flyget är viktig för hela samhället, men för exporterande företag är den ofta särskilt viktig.

– Det är såklart positivt att fler väljer att åka tåg och att intresset för hållbart resande ökar. Samtidigt kommer flyget alltid vara viktig och måste utvecklas. Därför är det olyckligt att detta inte finns med i exportstrategin, säger Oliver Dogo.