Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Åtta av tio företag i regionen påverkas negativt av Coronautbrottet

By 27 mars, 2020No Comments

Pressmeddelande / 27 mars 2020

Enligt de svarande företagen i Handelskammaren Mittsveriges senaste enkät har Coronakrisen gjort att nästan 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Det visar enkäten som besvarats av 1747 företag i Jämtland och Västernorrland och som också bekräftar bilden av att besöksnäringen och små företag drabbats hårdast hittills.

Utan tvekan är det så att bekämpning av viruset på kort sikt handlar framförallt om människors hälsa. Men det är också viktigt att vi ser till att lindra de ekonomiska effekterna som även de hänger ihop med hälsan och välståndet, inte minst på lång sikt, säger Oliver Dogo, VD på Handelskammaren Mittsverige.

Handelskammaren Mittsveriges enkät, som besvarats av 1747 företag och skickats ut i samarbete med Företagarna, Jämtland Härjedalen Turism, Destination Höga Kusten, Destination Sundsvall, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och alla kommuners näringslivsenheter visar att åtta av tio av de svarande företagen redan påverkats negativt av Coronapandemin. Värst är det för besöksnäringen, där över 83 procent bedömer att krisen kommer att få stora eller avgörande konsekvenser på deras verksamhet.

– I vår dialog med företagen de senaste veckorna har vi fått uppfattningen att besöksnäringen drabbats väldigt hårt. Enkätsvaren bekräftar tyvärr den bilden. Det handlar både om effekten just nu där man står inför stora likviditetsproblem men också om oron över de långsiktiga effekterna, säger Oliver Dogo.

Finns det någon skillnad mellan Västernorrland och Jämtland?

– Bilden är väldigt dyster i bägge länen men besöksnäringen i Jämtland är mer optimistiska över hur stor den långsiktiga effekten kommer att bli.

Är det några som är mer optimistiska?

– Mer långsiktigt kan vi se att industrin och tjänsteföretagen är mer optimistiska. Fyra av tio tror att detta kommer att ha en liten eller minimal påverkan på deras verksamhet på lång sikt.

Handelskammaren Mittsverige kommer att rapportera in resultatet av enkäten och ha en fortsatt dialog med Handelsminister Anna Hallberg som regelbundet samlar alla VD-ar för Sveriges elva Handelskammare.

Enkäten ger också en bild av hur mycket pengar som finns i företagen, sett till likviditet. Där visar enkäten att cirka 15 % av de svarande företagen har pengar på banken för bara en månad framåt. Men även här är besöksnäringen med flera små bolag i mer akut behov av pengar.

– Industri och transportföretagen som än så länge inte har varit påverkade i samma omfattning som vissa andra branscher kan få problem när lager med insatsvaror börjar sina och leveranser från underleverantörer inte har kommit igång ännu. De exporterande företagen uppger i enkäten att leveranser från Sverige fungerar men att de upplever stora störningar av transporter och leveranser till Sverige. De större företagen har också större möjligheter att minska sina kostnader bland annat genom de åtgärder som regeringen tidigare presenterat som till exempel korttidspermittering.

Hur ser ni på de åtgärder regeringen har presenterat?

– De åtgärderna Regeringen presenterade i onsdags är ett bevis på att den dialogen vi har med regeringen ger resultat. Vi har under längre period påpekat just behovet av åtgärder som riktar sig till de mindre företagen. Vi kan se att av företag med färre än tio anställda var det bara 18 procent som fram till i onsdags hade tagit del av regeringens åtgärdspaket men av företag med 10 eller fler anställda hade 30 procent tagit del av åtgärdspaketet.

Vad tycker ni och de svarande företagen om myndigheternas arbete?

– Företagen är generellt nöjda med både myndigheternas hantering av krisen men också informationen från myndigheterna. Det finns dock skillnader mellan små och stora företag där de stora företagen är mer nöjda. De första åtgärderna som presenterades riktade sig till de stora företagen och därför är det så viktigt att Regeringen nu i två omgångar har presenterat riktade åtgärder även mot mindre företag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige

070-318 69 11

Olivia Åsberg, Kommunikationsansvarig, Handelskammaren Mittsverige

072-597 97 33

Resultat från enkäten visas nedan