Skip to main content
NyheterStartsida

800 miljarder i nya planen men inga öronmärkta pengar till satsningar i norra Sverige

By 16 april, 2021No Comments

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade regeringens infrastrukturproposition under en presskonferens tidigare idag. Att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg är självklart väldigt positivt och där är exempelvis mittsepareringar och utbyggnad av 74-tons vägnätet högt prioriterade av näringslivet i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

– Vi på Handelskammaren Mittsverige ser positivt på den nya planen och särskilt stärkta satsningarna på underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur. Tyvärr kommer inte pengarna att räcka ändå att ta igen den underhållsskulden som finns utan den kommer öka och vara större i slutet av planperioden än vad den är idag säger Oliver Dogo, vd på Handelskammaren Mittsverige.
I infrastrukturpropositionen föreslås 437 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet dvs en ökning med 103,5 miljarder jämfört med den nu gällande planen. Pengarna ska användas först och främst till investeringar i nya vägar och järnvägar. Vad ger det för möjligheter till investeringar i norra Sverige?
– Vår bild är att man i kommande åtgärdsplanen kommer att prioritera slutförandet av de befintliga projekten som redan ligger i planen. Det positiva är att både Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan finns med. Men det gör också de nya stambanorna dvs höghastighetsjärnvägen i Södra Sverige där vi tillsammans med Trafikverket och stora delar av landet ansåg att de banorna borde finansieras utanför ramen eftersom för att få in andra prioriterade satsningar som för vår del är förbifart Örnsköldsvik och Norra Stambanan säger Oliver Dogo.
– En stor besvikelse är att flyget och stödet till de regionala flygplatserna inte tas upp överhuvudtaget. Där förväntade vi oss en tydlighet från regeringen med tanke på vilken betydelse de har för näringslivet i vår region, vilket analysen av flygplatsernas nytta som alldeles nyligen togs fram av Region Västernorrland också visade fortsätter Oliver Dogo.
Företag inom både industrin och handeln är beroende av välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Handelskammaren Mittsverige anser att den presenterade planen inte tillgodoser behoven fullt ut men att vi nu i alla fall är på väg i rätt riktning.