Utbildning

Vi erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte!

Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar kan stärka sin kompetens på hemmaplan med kvalitativa forum för kunskap och erfarenhetsutbyte. Genom att arrangera utbildningar i vår region så sparar våra medlemsföretag både tid och pengar. Vi erbjuder ett attraktivt utbildningsutbud som anpassas efter våra medlemmars behov.