Påverkan

Tillsammans kan vi påverka på riktigt och göra skillnad!

Vår främsta uppgift är att arbeta för ett kraftfullt näringsliv som utvecklas och växer i takt med pågående samhällsförändringar. Vi är företagens samlade röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom områdena infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

Som medlem hos oss gör du skillnad, både för ditt företag och för hela regionen. Vi tar initiativ utifrån våra medlemmars inspel och kommunicerar för att synliggöra aktuella frågor. Våra medlemmar har alltid en central och viktig röst i vårt påverkansarbete.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att det krävs ett hårt, kontinuerligt och ihärdigt arbete för att utveckla vår infrastruktur i takt med näringslivets behov.

Kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir en allt större utmaning i konkurrensen om framtidens arbetskraft.

Internationell Handel

Vi vill att våra medlemsföretag vågar ta steget ut på den internationella marknaden.

Lokalt företagsklimat

Tillsammans med Örnsköldsviks Industrigrupp och Företagarna samarbetar vi och representerar en stor del av näringslivet.