Träffa din framtida medarbetare!

Som en del av projektet ”Integration & Tillväxt” anordnar vi ett antal mötesplatser där företagare får chansen att träffa kompetens med utländsk bakgrund. Vi vet att våra företag är i akut behov av rätt kompetens samtidigt som personer med utländsk bakgrund är redo att komma ut på arbetsmarknaden.

Årsmöte 2019!

Den 3 juni är det dags för Handelskammaren Mittsveriges årsmöte! Denna gång på Berners i Sundsvall där Philip Rasteby, Brand Manager Audi, ger oss en bild av företagets verksamhet och deras senaste investeringar. Dagens huvudtalare är Christopher Engman från företaget Proof Analytics.

Träffa din framtida medarbetare!

Som en del av projektet ”Integration & Tillväxt” anordnar vi ett antal mötesplatser där företagare får chansen att träffa kompetens med utländsk bakgrund. Vi vet att våra företag är i akut behov av rätt kompetens samtidigt som personer med utländsk bakgrund är redo att komma ut på arbetsmarknaden.