DEBATT: Tåget räcker inte för alla – näringslivets behov av fungerande flygkommunikationer är stort

Från Handelskammaren Mittsverige har vi lyft det förut och kommer att göra det om och om igen. Behovet av fungerande flygkommunikationer för våra företag som ofta finns på en exportmarknad är stort.

Brexit – Vad händer nu?

Då har stunden kommit när Storbritannien ska lämna EU efter 47 år. En situation som skapar en osäkerhet för näringslivet då Storbritannien är en av de viktigaste exportmarknaderna för Svenska företag.

DEBATT: ”Flyget måste få vara en del av exportstrategin”

I den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Detta trots att strategin lyfter fram betydelsen av exporten för hela Sveriges utveckling och att exportindustrins betydelse för arbetstillfällen i glesbygden tas upp.

INSÄNDARE: Det är utsläppen som ska minska – inte flygandet

Välj det transportsätt som bäst passar alla dina behov – tid, kostnad och miljöpåverkan. Omställningen till ett hållbart flyg förutsätter förstås att vi fortsätter att flyga.

Månadens medlemsföretag – Sundfrakt

”Genom att vara medlem i Handelskammaren har vi möjlighet att vara aktiv i frågor och forum som rör näringslivets behov och utvecklingen av regionens infrastruktur.” – Lotta Björnberg, hållbarhetschef

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill  spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Check Point Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk som rustar regionen för en framtid i förändring.

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen
att uppdatera sig i olika frågor kring export. I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Näringslivsparlamentet

Den 12 mars 2020 är Näringslivsparlamentet tillbaka! En unik möjlighet för regionens företag och politiker att mötas och diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, hållbarhet, infrastruktur och digitalisering. 

Check Point Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk som rustar regionen för en framtid i förändring.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.