Världen ligger öppen, men hur? Vi arbetar för enkelhet och effektivitet i internationella affärer. Genom att erbjuda råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underlättar vi företagens internationella resa.
Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vägar, tåg, flyg och digital infrastruktur är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Vi är näringslivets röst i frågor som Ostkustbanan, Mittbanan och tunga transporter.
En av de största utmaningarna näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.