Midlanda tomt och öde – flygplatsen och flygbolagen hotas av nedläggning

Sundsvall-Timrå Airport har drabbats hårt av corona. Ett enda flygplan lyfter om dagen, med få eller nästan inga passagerare.

Åtta av tio företag i regionen påverkas negativt av Coronautbrottet

Enligt de svarande företagen i Handelskammaren Mittsveriges senaste enkät har Coronakrisen gjort att nästan 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader.

Regeringens nya krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Debatt: Omedelbara åtgärder krävs för att rädda regional- och inrikesflyget

Debattartikel i Östersundsposten 20 mars 2020.

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna av Coronaviruset blir allt större för de svenska exportföretagen. Därför har EKN beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen.

Check Point Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk som rustar regionen för en framtid i förändring.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Check Point Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk som rustar regionen för en framtid i förändring.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.