Världen ligger öppen, men hur? Vi ger dig råd och arbetar för att underlätta för företag i internationella affärer. Fråga oss om import, export, lagar och tillvägagångssätt.
Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att det krävs ett hårt, kontinuerligt och ihärdigt arbete för att utveckla vår infrastruktur i takt med näringslivets behov.
Vår region behöver attrahera framtidens arbetskraft. Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv.