Strategisk säljutbildning

– Vi förstår betydelsen av ett framgångsrikt säljarbete!

Vår utbildning inom strategiskt säljarbete består av fyra delar och utmanar deltagande företag i sin affärsutveckling.

Utbildningen vänder sig till i huvudsak säljledare, marknadschefer, exportchefer och vd:ar i mindre bolag. En viktig förutsättning för dig som deltagare är att ni som organisation står inför en uppgift att utveckla affären. Detta då en viktig del i utbildningen är att utmanas av investerare där ni får möjlighet att testa er affärsmodell. Ett moment som av tidigare deltagare ansetts tillföra ett stort värde till säljrollen samt organisationens utvecklingsresa framåt.

Första utbildningstillfället

 

Strategisk matchning

I utbildningens första tillfälle berör vi säljstrategi och kundens behov. Säljstrategi handlar om att matcha ihop ditt företag med rätt val av kunder. I utbildningen använder vi en metod som kallas ”play-to-win”. Den hjälper dig att få ett ramverk som bland annat identifierar dina ”måste-matcher” för att lyckas som företag. I nästa steg försöker vi förstå kundens och kundens kunds behov. Vi utmanar oss själva genom att identifiera mervärden som vi kan skapa och som matchar kundens behov.

Andra utbildningstillfället

 

Affärsmodeller, värdekedja och ekosystem

I utbildningens andra del går vi igenom din och kundens affärsmodell för att ge dig avgörande insikter som du har användning av när du ska göra din affär. Kundens affärsmodell kan exempelvis skapa nya möjligheter för dig om din affärsmodell förstärker och bidrar till kundens mervärde. Vi utvecklar din förståelse för kundens köpprocesser och timing för affärer. Här får du också lära dig att bygga upp en struktur för pipeline management och coachning av ”winning formulas” för att säkra din framgång. Du får verktyg för att kunna coacha dina säljare genom en tydlig process för de olika säljstegen.

Tredje utbildningstillfället

 

Investerarens perspektiv

En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är när du får möta en investerare som utmanar och utvecklar dig och dina mervärdesargument för ditt projekt. Du coachas på ert framträdande och vi jobbar för att bygga trygghet framför kamera och publik. Vi hjälper er att bygga ett engagemang som ökar intresset hos investerarna genom att inkludera dom i presentationen på rätt sätt.

Fjärde utbildningstillfället

 

Från strategi till genomförande

Vi avslutar utbildningen med att träna din förmåga i att omsätta säljstrategin till mervärden som ska implementeras i praktiken. Det handlar om att utveckla aktiviteter som leder till nya beteenden och nya konversationer som bygger en vinnande kultur. Projektet ska nu förankras i det vardagliga arbetet i företaget. Vi hjälper dig med planering av verkställandet av projektet samt stöttar din förmåga att konkretisera mervärden till dagliga aktiviteter.

Om utbildningsledaren:

Jerker Enarsson arbetar som ägare och managementkonsult för J2 Leadership & Culture för små och medelstora företag. Företaget har djup kompetens inom strategi, affärsutveckling, strategisk säljutveckling, ledarskap, värderingar, strategiskt HR och utveckling av företagskultur. Företaget arrangerar utvecklingsprogram inom Ledarskap, Affärsutveckling och Hållbara affärer och kundbasen i övrigt bygger på strategiskt valda kunder inom förnyelsebara industriföretag. Jerker kommer från en senior roll inom HR och IT på Stora Enso och har under sitt yrkesliv arbetat i de flesta europeiska länderna samt USA, Brasilien och Kina. I rollen som ansvarig för ledarskap fick han ansvaret att transformera säljorganisationen genom utveckling och utbildning inom Sales Transformation & Sales Excellence. Jerkers passion är att utveckla organisationer som ska transformeras med fokus på ledarskap och kultur. Vid sidan av detta så har han en bakgrund inom sportens värld, både som spelare och coach inom lagsporter som fotboll, bandy och innebandy och som triatlet (Iron Man).

Har du frågor om Säljutbildningen? Hör av dig till Jerker!

Mail: jerker@j2lc.se

Telefon: 070-339 24 99

Strategisk Säljutbildning

Kort om utbildningen:

Säljutbildningen samlar deltagare med ansvar för försäljning/affärsutveckling där fokus ligger vid strategisk sälj- och affärsutveckling samt hur man arbetar med området både i teori och praktik. I utbildningen inkluderas teori, moderna metoder och verktyg samt konkreta case från deltagarna och dess företag. En central del av programmet är också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna där varje träff leds av en erfaren utbildningsledare.

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig främst till säljledare, marknadschefer, exportchefer och vd:ar i mindre bolag.

 

Omfattning:

Utbildningen består av fyra utbildningstillfällen med övernattning. Start 09.30 dag 1 och avslut 12.00 dag 2.

 

Plats:

Hotell Hallstaberget, Sollefteå.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren betalar 33 000 kr exkl. moms.

Övriga betalar 40 000 kr exkl. moms.

En kostnad för middag och hotellrum tillkommer vid varje utbildningstillfälle med 1 820 kr exkl. moms.

 

Information:

Har du frågor kring utbildningens innehåll? Varmt välkommen att höra av dig till Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik.

Mail: anders.eriksson@midchamber.se

Telefon: 070 – 655 50 25