Hållbar Affärsutveckling

Utbildningsprogram

I utbildningen Hållbar Affärsutveckling arbetar vi med hållbarhetsfrågor utifrån ditt företags affärsperspektiv. Programmet går igenom hur ditt företags affärsmodeller påverkas av alla tre aspekter av hållbarhet och hur du kan göra det till en konkurrensfördel. När du gått igenom programmet har du verktyg för att utveckla era befintliga affärsmodeller så de bidrar till ökad hållbarhet samtidigt som de stärker er affär och ger er mer lönsamhet tillbaka. 

Programmet är uppdelat på fyra tillfällen och innehåller programpunkter som ”Trender som riskerar din nuvarande affärsmodell”, ”Kundens behov i fokus”, ”Hållbart företagande och styrning” och ”Implementation av din hållbara affär”.

Modul 1

Tid: 09.00 – 12.00

Hur olika typer av hållbarhetsprojekt och hållbarhetsarbete generellt påverkar lönsamheten i olika branscher

 

En metodik för att mäta hur hållbarhetsarbete påverkar lönsamheten

 

Kostnadsbesparingar – på vilka sätt hållbarhetsinitiativ kan vara lönsamma för både dig, dina kunder och dina leverantörer

 

Modul 2

Tid: 09.00 – 12.00

Hur du kan värdera hållbarhetsarbetet och inkludera det i resultat- och balansräkningen

 

Hur hållbarhetsarbetet kan öppna nya marknader och möjliggöra nya produkter

 

Hur du får in hållbarhet i din riskprocess

 

Modul 3

Tid: 09.00 – 12.00

Hur du kan utveckla din affär att bli mer cirkulär och samtidigt lönsam

 

Hur digitaliseringen kan bidra till hållbara affärsmodeller

 

Hur kan du ta höjd för klimatrelaterade risker och möjligheter

 

Modul 4

Tid: 09.00 – 12.00

Hur vi kan värdera hur hållbarhet påverkar varumärket, kundlojalitet och innovationsgrad

 

Hur hållbarhet påverkar medarbetarengagemang och vad det är värt

 

 

Hur företagets hållbarhetsinsatser påverkar företagets långsiktiga strategi

 

 

Plan framåt

 

 

Utbildningsledare:

2050 startades för att kanalisera sitt engagemang, kompetens och driv i miljö- och klimatfrågorna. Med bred och lång erfarenhet hjälper 2050 företag att bli mer lönsamma genom klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete. Med deras vision ”goda affärer på en planet i balans” skapas nya affärer utan att äventyra jordens resurser. Genom deras olika kompetenser guidar dem ledning och styrelser från vision och mål via strategi och genomförande till en mer hållbar affär. Det kan innebära nya hållbara marknader, nya varor och tjänster eller mer hållbara processer. Hållbart företagande handlar i slutändan om att säkra framtida konkurrenskraft. 2050 vet hur näringslivet påverkas av den snabba utvecklingen som nu sker inom hållbarhetsområdet. Dem knyter ihop de olika perspektiven affären, planeten och samhället till en helhet som utgör en strategisk karta att basera affärsmässiga beslut på. 

Markus Ekelund:

Kompetens: Affärs- och verksamhetsutveckling, talare, moderator, utbildare, hållbar utveckling, ledarskapsutveckling.

Erfarenhet: Vd för snabbväxande tjänsteföretag, 10 år i ledande roller inom IT-branschen, 15 års konsulterfarenhet inom energi, transport och handel. VD för Gasellföretag tre gånger.

Katarina Wangler Björk:

Kompetens: Strategi- och affärsutveckling, talare, facilitator, Agenda 2030 (SDG), design thinking, innovation, förändringsarbete, affärsmodeller.

Erfarenhet: Head of innovation and Design på EY Norden, 15 år av ledande roller inom, innovation, design och transformation som managementkonsult med kunder i privat och offentlig sektor. Tidigare VD i en design- och kommunikationsbyrå.

Hållbar Affärsutveckling

Utbildningsprogram

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är VD, chef eller affärsutvecklare på ledningsnivå. Vi välkomnar både privat och offentlig sektor att delta i utbildningen.

 

Omfattning:

Utbildningen består av fyra moduler med hemuppgifter mellan respektive modul för att knyta innehållet närmare respektive modul för att knyta innehållet närmare respektive deltagares vardag. Utbildningen varvar presentation och praktiska verktyg med metoder i workshops och diskussioner.

 

Plats:

Utbildningen genomförs via Zoom.

 

Pris:

Medlem i Handelskammaren: 8 000 kr exkl. moms

Övriga: 11 000 kr exkl. moms

 

Information och anmälan:

Har du frågor kring utbildningen? Varmt välkommen att höra av dig till Fanny Haeggblom, Affärsutvecklare/Kommunikationsansvarig

Mail: fanny@midchamber.se

Telefon: 070 – 637 75 70