Skip to main content

Bli medlem i Handelskammaren Mittsverige

    Medlemsavgift

    Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år.
    Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad.

    Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.