Employer Branding for lunch! – Västernorrland

Vill ditt företag spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet ”Employer Branding for lunch” lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Utvecklingsprogrammet är ett samarbete tillsammans med Näringslivsbolaget och House Be där vi tillsammans arrangerar ett utvecklingsprogram för ett tiotal företag i Västernorrland. Nästa omgång startar under våren 2020, anmäl ditt företags att delta redan nu!

Anmäl ert intresse här!

Programmets innehåll med start hösten 2019

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff 1 – 14 november

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.30 – 14.00

Företagsvärderingar och vikten av synlig kommunikation

Träff 2 – 5 december

Hur kommunicerar man företagets värderingar internt och externt och varför är det viktigt med bra och synlig kommunikation för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke? Helena Engberg, delägare i kommunikationsbyrån Trampolin PR berättar om vikten av att företaget har bra värderingar som alla medarbetare vet om och agerar efter samt behovet av att de kommuniceras externt till företagets intressenter. 

Tid: 11.15 – 14.00

Talent Management / Sveriges bästa arbetsgivare

Träff 3 – 16 januari

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Kajsa Asplund, psykolog och forskare på Handelshögskolan i Stockholm, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att locka och behålla en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en ordentlig funderare på hur man egentligen ser på begreppet talang. 

Tid: 11.15 – 14.15

 

”Sveriges bästa arbetsplats”, en prestigefylld utmärkelse som varje år delas ut av stiftelsen Great Place to Work. Priset har konsultföretaget Cygni lyckats kamma hem hela sex gånger! Kristina Berger, VD för Cygni i Östersund berättar mer om företagets resa och hur de byggt en organisation som kan bevara och utveckla nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya talanger!

Tid: 11.15 – 14.15

Modiga ledare får hållbara medarbetare

Träff 4 – 20 februari

Engagemang, handlingskraft, analysförmåga, struktur, flexibilitet, ansvarskänsla och driv. Detta är alla egenskaper som inte sällan personifierar den högpresterande medarbetaren, arbetsgivarens största tillgång. Tyvärr visar forskning att det är dessa medarbetare som oftast drabbas av vår tids största folksjukdom – utmattningssyndrom. Varför är det så? Ulrika Sedin från företaget Modern Mind pratar om hur du som ledare kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till hållbara medarbetare genom att vara en modig ledare. En ledare som sätter tydliga ramar och regler, som utmanar till pauser och som vågar säga stopp. 

Tid: 11.15 – 14.00

 

Samarbetspartners

Employer Branding for lunch! – Jämtland/Härjedalen

Utvecklingsprogrammet ”Employer Branding for lunch” startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov för forum att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding. I programmet får 12 företag träffas vid fyra lunchträffar och få kompetensutveckling inom området med fokus på olika teman. Utvecklingsprogrammet i Östersund pågår under hösten 2019.

Samarbetspartners