Employer Branding for lunch!

Är ditt företag intresserad av att arbeta mer djupgående med ert arbetsgivarvarumärke och attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens? Nu ger vi ditt företag en kostnadsfri chans tillsammans med Östersunds kommun att vara ett av tio företag som får delta i ett utvecklingsprogram inom området Employer Branding.

Vill ni spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Anmäl ert intresse för att ta del av fyra lunchträffar där ni bland annat får konkret kunskap och verktyg av experter inom området samt inspireras av företag som är framgångsrika inom Employer Branding.

Vi ser fram emot er anmälan!

Så går det till:

Tio företag träffas fyra gånger mellan september 2019 och januari 2020. Träffarna genomförs under lunch med kompetensutvecklande inslag samt nätverkande med resterande företag. Träffarna genomförs under ledning av Handelskammaren Mittsverige och varje träff har ett tydligt tema inom området Employer Branding. För att skräddarsy träffarna efter deltagande företags behov redogör de sina utmaningar inom området vid ansökan till programmet. Gruppens behov konkretiseras sedan till fyra teman som programmets innehåll utgår ifrån.

Anmäl ert intresse här!

Samarbetspartners