Framtidsvalet

Dagens arbetsgivare har stora anställningsbehov och generationen som ska ta över känner sig dåligt rustade. Ungdomarna vet inte var jobben finns eller hur de ska ta sig dit. Vi tror att glappet mellan jobb och ungdomar minskar om kunskapen om arbetsmarknaden bland unga ökar. Genom inspirationsföreläsningar berättar vi för ungdomar hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och hur dem kan ta sig dit. Vi lyfter även det lokala näringslivet för att öka ungas intresse och kunskap om vilka företag och arbetsmöjligheter som finns i vår region.

 

Öka intresse för ”bristyrken”

Sedan 2017 i Västernorrland och 2019 i Jämtland/Härjedalen driver vi projekten Framtidsvalet och Framtidsvalet 2.0 där två huvudaktiviteter är Arbetsmarknadskunskap i skolan samt Branschbussar med fokus på teknik- och vårdbranschen. Projekten finansieras av Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen samt majoriteten av kommunerna i båda regionerna. Syftet är att öka intresset för bristyrken och att ge en rättvis och attraktiv bild av karriärmöjligheterna inom branscher som skog, besöksnäring, industri, vård och teknik. Detta gör vi genom att i första hand utbilda högstadie- och gymnasieelever i hur arbetsmarknaden ser ut och genom den lektion som vi kallar Arbetsmarknadskunskap.

 

Branschbussar tar elever ut i verkligheten

Vi arrangerar även branschbussar där eleverna får komma ut på lokala arbetsplatser och lära sig mer om viktiga branscher och yrken. Det arbete som vi gör inom projekten är viktiga för att säkra företagens kompetensförsörjning på sikt och arbetet bidrar till att ungdomar i större utsträckning gör medvetna utbildnings- och yrkesval samt en bättre samverkan mellan skola och näringsliv.

Teknikbussen

Idag är endast en femtedel av de som arbetar inom teknikbranschen kvinnor. Genom Teknikbussen vill vi visa unga tjejer möjligheterna med teknikbranschen, en bransch som osar framtid och innovation. Om fler unga tjejer skulle få upp ögonen för branschen skulle det därmed öka rekryteringsbasen för arbetsgivare i vår region. I Teknikbussen får tjejer i årskurs 8 följa med våra projektkoordinatorer ut på två företagsbesök under en dag. Syftet är att öka intresset för tekniska yrken och utbildningar genom att visa företag inom teknikbranschen. Tjejerna får också träffa personer på företagen som kan berätta om sin resa från högstadiet till det arbete som de har idag som exempelvis ingenjör eller programmerare.

Vårdbussen

Vårdbussen startade som ett pilotprojekt i Sundsvall med målet att öka intresset för unga killar att arbeta inom vården. I och med positiv respons kör vi nu även vårdbussar i Östersund och Örnsköldsvik. Många killar tänker inte att vårdbranschen är ett alternativ, av den enkla anledningen att de inte vet vilka spännande och stimulerande jobb som finns inom vårdsektorn – det vill vi ändra på! Med vårdbussarna kan vi påverka och visa vilka möjligheter som finns i en bransch som är i akut behov av arbetskraft.

 

Arbetsmarknadsevent – En mötesplats för studie och yrkesvägledare samt näringslivet

Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att vi ska kunna tillgodose det framtida kompetensbehovet i regionen. En viktig insats är därför att sammanlänka studie- och yrkesvägledare med regionala arbetsgivare. Ur denna tanke föddes Arbetsmarknadsevent, där syftet är att studie- och yrkesvägledare från högstadiet och gymnasiet får träffa regionala näringslivsrepresentanter från olika branscher. Detta för att ge dem möjligheten att få en mer uppdaterad bild av hur det ser ut på den regionala arbetsmarknaden och vilka kompetensbehov som finns. Eventet genomfördes under 2021 i både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen där det efter aktiviteten stod klart att det var ett viktigt och givande forum för studie- och yrkesvägledarna i deras fortsatta arbete. Nästa Arbetsmarknadsevent arrangeras hösten 2022!

Har du frågor om Framtidsvalet? Kontakta oss!

Felicia Pournasiri
Projektledare Framtidsvalet
072 – 230 22 99
felicia@midchamber.se

Lara Westerberg
Projektkoordinator Arbetsmarknadskunskap
Sundsvall, Timrå, Ånge
076 – 101 92 40
lara.westerberg@midchamber.se

Maja Hägglund
Projektkoordinator Arbetsmarknadskunskap
Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
070 – 258 18 02
maja.hagglund@midchamber.se

Daniel Penot
Projektkoordinator Arbetsmarknadskunskap
Jämtland/Härjedalen
070 – 322 02 35
daniel.penot@midchamber.se

Caroline Strömberg
Projektkoordinator Arbetsmarknadskunskap
Jämtland/Härjedalen
070 – 216 11 21.
caroline.stromberg@midchamber.se

I Jämtlands län ingår nedanstående i projektet Framtidsvalet Jämtland/Härjedalen som finansieras av Region Jämtland Härjedalen med stöd av länets företag och Handelskammaren Mittsverige, Östersunds kommun, Åre Kommun, Härjedalens kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun. 

I Västernorrlands län ingår ovanstående i projektet Framtidsvalet 2,0 som finansieras av Region Västernorrland med stöd av länets företag genom Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren Mittsverige, Rodret,  Destination Jobb, Sundsvalls kommun, Härnösands Kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun.