Hur möter vi regionens framtida behov av kompetens?

Hur möter vi regionens framtida behov av kompetens?

Åtta av tio företag stångas med uppgiften att hitta rätt kompetens. Inom flera branscher är läget nästintill desperat. Samtidigt visar siffror från Företagarnas småföretagsbarometer att 59% av företagarna har goda utsikter att expandera påm sikt och att hela nio av tio företag i länet vill växa.

Datum: 2 februari

Tid: 17.30 - 19.30

Plats: House Be, Örnsköldsvik

Anmäl dig här!

Olivia Åsberg, Affärsutvecklare 

Handelskammaren Mittsverige

Joakim Sjöstedt, Regionchef

Företagarna

Frida Anundsson, Bankchef

Swedbank

Jonny Karlsson, VD

Sanco

Adrianne Edblad, HR-chef

Clavister

Kompetensförsörjningen är det absolut största tillväxthindret för regionens företag. Med den utgångspunkten arrangerar Handelskammaren Mittsverige och Företagarna detta panelsamtal tillsammans med House Be, Swedbank, Sanco och Clavister. Vi kommer att fokusera på vilka möjligheter och utmaningar regionen står inför samt visa på konkreta lösningar.

Frågor som vi lägger extra vikt vid är:

  • Hur kan arbetsgivare öka sin attraktionskraft?
  • Hur kan man tänka nytt vid rekryteringsprocesser?
  • Vilka positiva effekter av pandemin och den påskyndade digitaliseringen kan skapa nya möjligheter i kompetensförsörjningsfrågan?

När: Onsdag 2 februari

Var: House Be Örnsköldsvik

Tid: 17.30 – 19.30

Under kvällen bjuder vi på lättare tilltugg. Eventet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Panelsamtalet arrangeras av Handelskammaren Mittsverige och Företagarna i samarbete med House Be, Swedbank, Sanco och Clavister.

Samarbetspartners