Traineeprogrammet

Behovet av att hitta rätt kompetens hos företag och organisationer är stort. Att locka studenter som årligen examineras från universitet och högskolor till regionerna Jämtland Härjedalen och Västernorrland är av stor vikt.

För att attrahera unga nyutexaminerade arrangerar Handelskammaren Mittsverige ett gemensamt och gränsöverskridande traineeprogram med fokus på en bred variation av yrkesinriktningar.

Genom att flera attraktiva företag tillsammans erbjuder ett kvalificerat traineeprogram stärker vi regionernas kännedom och erbjudande gentemot nyutexaminerade studenter vid landets universitet och högskolor. Företagen får tillgång till efterfrågade kompetens, nya perspektiv och kunskaper. Studenterna får en kickstart på sin karriär och bygger viktiga relationer med såväl deltagande studenter som företag.

Traineeprogrammet med start januari 2020 öppnar för nya kunskaper, affärsförståelse och relationer med framtidens medarbetare och ledare!