Oberoende tredje part

Den tredje parten i en affärsuppgörelse. Tack vare att Handelskammaren är fristående från stat, kommun och enskilda företag anlitas vi ofta som en s.k. betrodd eller oberoende tredje part när två företag ingår en affärsuppgörelse. Ett exempel är tvistlösning.

Skiljeförfarande eller medling

Vid varje affärsuppgörelse är det viktigt att fundera över var och hur eventuella tvister ska lösas. Som ett alternativ till att gå till domstol erbjuder Handelskammaren via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut företag möjlighet att lösa sina tvister genom skiljeförfarande eller genom medling. Skiljeförfarande ger samma resultat som en domstolsprocess men går betydligt snabbare, ger företagen större möjlighet att påverka processen, är kostnadseffektivt och sekretessbelagt.

Besiktnings- / Värderingsmän

Behöver du hjälp med en opartisk besiktning eller värdering? Handelskammaren kan stå till tjänst med namn på värderings- och besiktningsmän för allt från smycken till maskiner.

Handelsdokument

Handelskammaren utfärdar handelsdokument som förenklar och sparar pengar vid handel med utlandet. Som medlemsföretag har du rabatt på alla våra handelsdokument.