Utbildning i den nya dataskyddsförordningen

EU:s nya personuppgiftsförordning, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna kommer att ställa nya krav på företagen om hur personuppgifterna hanteras i verksamheten. Även tillsyn och påföljder skärps. Under den här utbildningen erbjuds en introduktion till de nya reglerna samt tips på hur företag kan förbereda sig och sin hantering av personuppgifter i sin verksamhet.

Kursinnehåll

  • Vad är personuppgifter?
  • Vilka krav ställer de nya reglerna på hur personuppgifter samlas in, lagras och hanteras?
  • Vilka rutiner måste företag införa som förberedelse inför det nya regelverket?
  • Vilka risker finns avseende felaktig hantering och hur ser påföljderna ut?

Vem bör deltaga?

HR, kvalitetschefer, compliance specialister, chefer och andra som hanterar personuppgifter i en verksamhet.

Kursledare

Robert Persson, advokat,  Norrlandsadvokaterna, och Christina Bengtsdotter, biträdande jurist, Norrlandsadvokaterna.  Båda med särskild inriktning på kommersiell juridik.

Praktisk information

Plats: Brux konferens, lokal Norrbyskär

Tid: 30 januari kl 08.30-12.00, vi avslutar med en gemensam lunch

Pris: 1 495 kr för medlemmar i Handelskammaren övriga
2 000kr. Priser exkl. moms.

Anmälan: Din anmälan, som är bindande efter sista anmälningsdag, vill vi ha senast den 25/1 till:

Carina Kock, mob:070-350 14 26, e-post: carina.kock@midchamber.se