Utbildning i AB 04 och ABT 06

Kursinnehåll

Omfattning – vad bör kontraktshandlingarna innehålla och vad gäller om de är ofullständiga eller tvetydiga?
Utförande – här ägnas särskild uppmärksamhet kring s.k. ÄTA-arbeten, som sannolikt är ett av de vanligaste källorna till
kontraktstvister på entreprenadområdet.
Organisation – vem har rätt att ändra förutsättningarna för entreprenaden och vilken status har det som bestäms på byggmöten.
Tider, ansvar och avhjälpande -allt från forcering, dröjsmålsansvar, garantier, reklamationer och skadeståndsberäkningar.
Ekonomi –betalningsvillkor, rätt att innehålla betalningar och preskriptionsregler.
Besiktning, hävning och tvistlösning – allt om felansvaret, hur man undviker tvist och hur man rustar sig om det går åt skogen.

Vem bör deltaga?

Standardavtalen AB 04 och ABT 06 är sannolikt de mest spridda entreprenadrättsliga villkoren.
Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med entreprenadrättsliga frågor, vare sig man jobbar på beställar – eller utförarsidan och som vill få en djupare kunskap i AB 04 och ABT 06.

Kursledare

Robert Persson är advokat vid Norrlandsadvokaterna AB med särskild inriktning på kommersi- ell juridik och anlitas flitigt som
föreläsare av både företag och organisationer.

Plats: Scandic Hotell, Örnsköldsvik

Tid: 21 november kl 9,30-16,00

Pris: 2.800:- för medlemmar i Handelskammaren övriga
3.995:-. Priser exkl. moms.

Anmälan: Din anmälan, som är bindande efter sista anmälningsdag den 10/11 ,

Anmäl dig här!