Kvalificerad försäljning

Handelskammarens populära säljutbildning börjar hösten 2018 med två utbildningstillfällen.

Kursen vänder sig till dig som bland annat vill öka attraktionskraften för din verksamhet till kunder, skapa ett högre engagemang hos dina medarbetare och stärka kompetensen inom kvalificerad försäljning. Mer om kursens innehåll finns nedan.

Utbildningen är ett internat vid två tillfällen och leds av Hans Lindholm, Lindholm & Partner Vaxholm AB.

Läs mer om utbildningens innehåll, upplägg och pris nedan!

Läs mer här!