Förbered din export!

Praktisk vägledning till framgångsrik internationalisering

För att lyckas med en exportaffär är det viktigt att i förväg sätta sig in i de exporttekniska frågorna. Under hela leveranskedjan finns det olika procedurer, villkor och inte minst regler som man bör ha kunskap om för att underlätta exportaffären.

Denna heldagsutbildning ger en helhetsbild över och en vägledning i praktiskt exportarbete samt tips på hur man med smidig och effektiv hantering av handelsprocedurerna minimerar kostsamma överraskningar.

  • Vad ska man tänka på när man förbereder en exportoffert?
  • Vilka alternativa möjligheter finns det för att få finansiering till internationella affärer?
  • Behöver man göra eventuella produktanpassningar och hur bär man sig åt för att ta reda på regelverk?
  • Hur tar man reda på eventuella tullar, avgifter och skatter vid export till specifikt land?
  • Vilka fördelar kan man få av EU:s frihandelsavtal?
  • Vilka olika dokument kan komma att krävas från svenska respektive utländska myndigheter och vad ska man tänka på när man fyller i dessa?
  • Hur använder man de olika leveransvillkoren i Incoterms® 2010 på bästa sätt?
  • Hur fungerar de olika transportsätten, vilka regelverk gäller och vilken innebörd har de olika fraktdokumenten?
  • Vilka överväganden behövs för att få ett effektivt globalt logistikupplägg?
  • Hur går man tillväga för att få betalt av kunden på önskat sätt och vid önskad tidpunkt?

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med exportfrågor inom företaget och som vill få helhetsbilden och förståelsen för hela leveranskedjan och dess olika moment. Även för nyanställda och personer som inte arbetar med exportfrågor idag är denna utbildning utmärkt då det ger en introduktion till olika viktiga moment i leveranskedjan som bör förberedas i god tid för en framgångsrik och effektiv exporthantering.

Praktisk information

Plats: Hotell Knaust, Sundsvall

Datum: 26 oktober

Tid: 09.00 – 16.00

Pris: Medlem i Handelskammaren 3 900kr, ej medlem 5 900kr,  alla priser ex. moms

Sista anmälningsdag: 24 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmäl dig här!