Förbättra din export

Praktisk vägledning till framgångsrik internationalisering

Denna heldagsutbildning ger en helhetsbild och vägledning i praktiskt exportarbete samt tips på hur man med smidig och effektiv hantering av handelsprocedurerna minimerar kostsamma överraskningar.

Utbildningen vänder sig till de som redan arbetar med exportfrågor inom företaget, men fungerar även för nyanställda som vill få en helhetsbild och förståelse för hela leveranskedjan och dess olika moment.

Exempel på frågor som tas upp:

– Vad ska man tänka på när man förbereder en exportoffert?
– Behöver man göra ev. produktanpassningar och hur bär man
sig åt för att ta reda på regelverk?
– Hur tar man reda på ev. tullar, avgifter och skatter vid export
till ett specifikt land?
– Hur använder man de olika leveransvillkoren i Incoterms®️
2010 på bästa sätt?
– Hur fungerar de olika transportsätten, vilka regelverk gäller
och vilken innebörd har de olika fraktdokumenten?

Nästa utbildningstillfälle

Plats: Sundsvall
Datum & Tid: 28 november kl 9.00-16.00
Pris: Medlem i Handelskammaren 3 895 kr exkl moms
Icke medlem 4 495 kr exkl moms

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.

Läs mer!
Anmäl dig här senast 9 november!