AB 04 och ABT 06 i praktiken
– bemästra de vanligaste standardavtalen i entreprenadområdet

Kursinnehåll

  • Omfattning – vad bör kontraktshandlingarna innehålla och vad gäller om de är ofullständiga eller tvetydiga?
  • Utförande – här ägnas särskild uppmärksamhet kring s.k. ÄTA-arbeten, som sannolikt är ett av de vanligaste källorna till kontraktstvister på entreprenadområdet.
  • Organisation – vem har rätt att ändra förutsättningarna för entreprenaden och vilken status har det som bestäms på byggmöten.
  • Tider, ansvar och avhjälpande -allt från forcering, dröjsmålsansvar, garantier, reklamationer och skadeståndsberäkningar.
  • Ekonomi –betalningsvillkor, rätt att innehålla betalningar och preskriptionsregler.
  • Besiktning, hävning och tvistlösning – allt om felansvaret, hur man undviker tvist och hur man rustar sig om det går fel.

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med entreprenadsrättsliga frågor, både som beställare eller som utförare, och som vill få en djupare kunskap om AB 04 och ABT 06.

Kursledare

Robert Persson är advokat vid Norrlandsadvokaterna AB med särskild inriktning på kommersiell juridik och anlitas flitigt som föreläsare av både företag och organisationer.

När Var Hur

När:
Torsdagen den 4 maj kl 09:30-16:00

Plats: Scandic Hotell, Örnsköldsvik

Kursavgift:
Medlemmar i Handelskammaren: 2 800kr
Icke medlemmar i Handelskammaren: 3 995kr
Priser exkl moms

Anmälan:
Din anmälan är bindande efter sista anmälningsdag 28/4

Mer info:
Anders Eriksson
070-655 50 25
anders.eriksson@midchamber.se

Anmälan

I samarbete med