Här finns kompetensen!

Frukostseminarium 26 januari kl 7.45-9.00 i Sundsvall

Näringslivet i vår region behöver kompetens och det räcker inte med att vi bara använder oss av våra egna traditionella nätverk. Därför måste vi tänka nytt och välkomna nya utrikesfödda talanger till företagen.

Kompetensen finns!
Undersökningar visar att länets företag har en god konkurrenskraft och ligger över riksgenomsnittet. Men när det gäller företagens tillväxt ligger länets företag under riksgenomsnittet och den främsta orsaken är bristande kompetensförsörjning.

Frukostseminarium
Handelskammaren bjuder in till ett frukostseminarium där vi vill inspirera, hjälpa till och bidra konkret till företagens kompetensförsörjning. I gruppen utrikesfödda finns det gott om ingenjörer, ekonomer, jurister och administratörer som väntar på att få en chans på arbetsmarknaden. Vi på Handelskammaren har träffat dem och under frukostseminariet presenteras dem för er.

Vi kommer även att få lyssna till Fáten Nilsson, entreprenör, arbetsgivare och numera rådgivare på Länsstyrelsen. Fatén  har erfarenhet av att vara den där utrikesfödda talangen, men inte minst har hon flera års erfarenhet av att rekrytera kompetens från denna viktiga målgrupp. Hon delar med sig av sina erfarenheter, rakt och ärligt.

Varmt välkomna att ta chansen att hitta kompetens till ditt företag över en frukost!

 

Anmäl dig senast den 24 januari!