Bemästra industrins vanligaste standardvatal

 – en utbildning i NL09 och Orgalime S2012 i praktiken

Innehåll

Standardavtalen NL 09 och Orgalime S2012 är sannolikt de standardavtal som oftast används av nordisk teknikindustri. Tisdagen den 28 mars anordnar vi en utbildning i industrins vanligaste standardavtal.

Utbildningen vänder sig till: Inköpare, säljare, chefer, projektledare, ledande befattningshavare och konsulter
Utbildningens mål: Att få en djupare kunskap i standardavtalen, för att därigenom minimera risker och skaffa sig fördelar i affärsförhandlingar.

Kursinnehåll:

  • Vid vilka tillfällen bör NL09/Orgalime användas och när passar ett annat innehåll bättre?
  • Hur säkerställer du att NL09/Oralime blir den del av det individuella avtalet?
  • Vad gäller om det finns motstridiga bestämmelser i det individuella- och standardavtalet?
  • Hur långtgående är garantisvaret?
  • Köplagen säger en sak – standardavtalen en annan – vad är det som gäller?
  • Vad gäller egentligen vid försening?
  • Vad innebär ett skiljeförfarande och vilka risker finns det?

Kursledare:
Kursen leds av Robert Persson som är advokat vid Norrlandsadvokaterna med lång erfarenhet av NL09 och Orgalime S2012. Robert har tidigare arbetat på både domstol och industribolag och även undervisat i standardavtalsrätt vid Umeå universitet.

Praktisk info

När: Tisdagen den 28 mars kl 09.30-16.00

Var: Brux Konferens, Bruksgatan 7, Domsjö,

Pris: 2 800 kr för medlemmar i Handelskammaren

Övriga 3 995 kr

Priser exkl. moms

Anmälan: Anmäl dig senast den 17 mars, anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Anmäl dig här

Mer info:
Anders Eriksson, regionchef, Örnsköldsvik
tel: 070-655 50 25
e-post: anders.eriksson@midchamber.se
webb: www. midchamber.se

I samarbete med: