Exportdag 29 mars 2017

En dag om exporthandläggares viktiga uppgifter

Program

Kl 10.00 Anders Eriksson, regionchef,  Handelskammaren Mittsverige hälsar välkommen

Kl 10.15 ATA-Carnet. Anders Eriksson, regionchef, Handelskammaren Mittsverige

Kl 10.45 Incoterms 2010 samt transportförsäkring och riskfördelning kund- leverantör vid import / export.

Kl 12.00 LUNCH

Kl 12.45 Om frihandelsavtal och konsekvenser av BREXIT, Kommerskollegium

Kl 14.00 Tullregler och praktiska erfarenheter vid tullgräns mot Norge, Tullverket

Kl 14.45 Avslutning

Praktisk information

När: Onsdagen den 29 mars 2017, kl 10.00-15.00

Var: Mellansels Folkhögskola i Mellansel (ca 35 km väst om Örnsköldsvik).

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan senast fredagen den 24 mars 2017.

Anmäl dig här!

Pris: 500:- medlem, 1500:- icke medlem

För dig som har förhinder finns möjlighet att delta med samma program den 26/4 Hallstaberget, Sollefteå.