Exportdag 26 april

En dag om export, transport och frihandelsavtal. Dagen riktar sig dels till dig som exporthandläggare, dels till dig i företagsledningen.

Program: Exporthandläggare

12:00 Lunch

12:45 Transportbidrag, nya regler för att söka stöd – Lina Isaksson, Tillväxtverket

13:30 ATA – Carnet, varupass för smidigare gränsövergång– Anders Eriksson, Handelskammaren Mittsverige

14:00 Fika

14:20 Incoterms, begränsa risken i relationen säljare och köpare – Ulf Andersson, Sveriges Åkeriföretag

15:45 Brexit och det handelspolitiska klimatet – Anneli Wengelin, Kommerskollegium

16:30 Dagen avrundas

Program: Företagsledning

12:00 Lunch

12:45 Leveransvillkor och nyttan med övergripande logistisk strategi – Ulf Andersson, Sveriges Åkeriföretag

14:00 Fika

14:20 Exportstrategi, vilka möjligheter finns för svenska företag – Camilla Melander, Utrikesdepartementet

15:45 Brexit och det handelspolitiska klimatet– Anneli Wengelin, Kommerskollegium

16:30 Dagen avrundas

Praktisk information

När: Onsdagen den 26 april 2017, kl 12,00-17,00

Var: Hotell Hallstaberget, Sollefteå

Hur: Anmäl dig senast fredagen den 21 april

Pris: Medlem i Handelskammaren 500 kr

Icke medlem i Handelskammaren 1 500kr

Priserna är exklusive moms.

För mer information

Anders Eriksson, Handelskammaren Mittsverige
tel: 070-655 50 25
anders.eriksson@midchamber.se

Anmälan

Anmälan