Arbetsmarknadskunskap

Program

Destination jobb är en ekonomisk förening som drivs av privata och offentliga arbetsgivare i Västernorrlands län. Föreningen arbetar med att inspirera och informera ungdomar om möjligheter i arbetslivet.
Genom inspirationsföreläsningar i arbetsmarknadskunskap berättar de om konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, var jobben finns och hur man tar sig dit.
Destination jobb  ska fungera som en länk mellan ungdomar, skolor och arbetsgivare för att minska glappet på arbetsmarknaden. Ett samarbete som på sikt syftar till att öka kompetensförsörjningen och minska ungdomsarbetslösheten.

Handelskammaren är en av huvudaktörerna i Destination jobb.

För mer information:

Felicia Söderstedt
Projektledare
tel: 072-52 99 333
felicia@destinationjobb.se