Handelskammarens VD-nätverk

Tänk om du kunde hyra en extern ledningsgrupp som stod för erfarenhet och framgång. Hur skulle du använda kompetensen? Tänk om du kunde få ett eget nätverk med VD:ar från andra branscher. Vilka möjligheter skulle det ge dig och ditt företag?

Handelskammarens VD-nätverk ger dig möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar som du står inför. Du får ett bollplank, stöd och styrka utifrån nätverk och kompetens.

Målgrupp
VD-nätverket riktar sig till företag i Västernorrland med 20-100 anställda. Du som är VD, alternativt platschef, och sitter i ledningsgruppen i företaget är välkommen med din intresseanmälan. Handelskammaren förbehåller sig rätten att utse deltagare utifrån kön, bransch och företagets storlek. Antalet platser är begränsade till max 8 personer.

Syfte
Nätverket syftar till att skapa ett forum där varje deltagare ges möjlighet att utvecklas som chef och ledare. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer som du kan rådfråga om sådant som kan var svårt att tala om i den egna organisationen.

Ansvarig samtalsledare
Billy Nordin, tidigare HR-chef för Domsjö Fabriker, arbetar numera som I.O.H Organisationsutveckling och har bred kompetens och erfarenhet av att arbeta som organisationskonsult. Han har värdefull erfarenhet av att arbeta som chef inom olika företag och branscher och tillämpar en väl beprövad metodik för arbete i VD-nätverk.

Praktisk information

Upplägg:
5 träffar med middag, övernattning samt gemensam frukost

Plats:
Mellansel Hotell&Konferens (36 km väster om Örnsköldsvik)

Datum för sammankomster:

  1. 22 – 23 mars 2018
  2. 26 – 27 april 2018
  3. 31 maj – 1 juni 2018
  4. 13 – 14 september 2018
  5.  18-19 oktober 2018

Handelskammarens VD nätverk

Intresseanmälan!