Checkpoint Young i Umeå och Örnsköldsvik

Nu är datum för hösten och vårens träffar bokade.

Datum hösten 2018:
24 – 25 september
12 november, Umeå

Datum våren 2019:
21 januari, Örnsköldsvik
25 februari, Umeå
8 april, Örnsköldsvik
3 juni, Umeå

Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

Vill du veta mer om nätverket mellan Umeå – Örnsköldsvik ta kontakt med Gunilla Lindner på Umeå kontoret.

Gunilla Lindner
gunilla.lindner@handelskammaren.ac
010-130 82 53