Näringslivsparlamentet 8 maj 2018

Varför ett näringslivsparlament?

Handelskammaren Mittsverige och Landstinget Västernorrland har beslutat att starta ett unikt samarbete i form av ett Näringslivsparlament.

Idén med att skapa ett Näringslivsparlament kommer från att det finns behov av att skapa en mötesplats för politiker och företagare för att dessa aktörer ska få en bättre inblick i respektive parts utmaningar, behov och förutsättningar.

Hur genomförs det?

Under 2018 ska 77 företagare ge sin syn på de viktigaste och de mest prioriterade frågorna för länets näringsliv. Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikers plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Syftet med näringslivsparlamentet är att företagen och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen. Forumet utgör en unik möjlighet för företag att ah en direkt dialog med politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt återkoppling på regionens politik.

När?

Det första parlamentet äger rum i maj 2018, fullmäktigesalen, region Västernorrland, Härnösand.  Under hösten 2017 sker förberedelser och urval av representanter av Handelskammaren Mittsverige.

För mer information kontakta:
Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige
mob: 070-318 69 11