Arbetsmarknadskunskap

Dagens arbetsgivare har stora anställningsbehov och generationen som ska ta över känner sig ofta dåligt rustade för framtiden. De vet inte var jobben finns eller hur de ska ta sig dit. Vi tror att glappet mellan jobb och ungdomar minskar om kunskapen om arbetsmarknaden bland ungdomar ökar. Genom inspirationsföreläsningar berättar vi för ungdomar hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och hur de tar sig dit. Samtidigt ökar vi ungas intresse och kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadskunskap är en satsning av privata och offentliga arbetsgivare i Västernorrlands län som syftar till att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, öka kompetensförsörjningen och minska andelen socioekonomiska och könsstereotypiska yrkes- och utbildningsval.

Teknikbussen är del i arbetsmarknadskunskap och är en riktad satsning för att lyfta intresset för tekniska yrken specifikt hos tjejer som tidigare inte tänkt sig en utbildning med teknikfokus eller ett jobb inom teknikbranschen. Idag utgör kvinnor endast en femtedel av dem som arbetar inom tekniksektorn. Det vill vi förändra med teknikbussen då vi visar unga tjejer möjligheterna som finns i en spännande framtidsbransch och därmed öka rekryteringsbasen.

Vårdbussen är ett pilotaktivitet som vi arbetar för att starta upp under våren 2019. Tanken är att öka intresset för unga killar att arbeta inom vårdsektorn. Med en vårdbuss kan vi vara med och påverka och visa möjligheterna med en bransch som är i akut behov av arbetskraft.

Arbetsmarknadskunskap är ett samarbete med Destination jobb och Teknikcollege som finansieras av kommunerna Sundsvall, Härnösand, Ånge, Timrå samt Region Västernorrland.

 

arbetsmarknadskunskap.se

Kontakta oss

Felicia Pournasiri
Arbetsmarknadskunskap – Kommunikatör
072 – 230 22 99
felicia.pournasiri@arbetsmarknadskunskap.se

Julia Larsson
Arbetsmarknadskunskap – Kommunikatör
076 – 111 92 40
julia.larsson@arbetsmarknadskunskap.se