NyheterStartsida

Missa inte Logistikdag Mitt den 19 november!

By 4 oktober, 2019 No Comments

Logistikdag Mitt

Framtidens infrastruktur – en utmaning eller en stor möjlighet? 

Den 19 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Östersund med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Urval av dagens programpunkter

Datum: 19 november

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Östersund, OSD Folkets hus

Pris: 1195:- medlem

övriga 1495:-

Anmäl dig här!

Anders Åkesson, Vice Ordförande Trafikutskottet

Hur bedriver man lyckad lobbying och påverkansarbete? Vad tittar politiken på när man fattar beslut och hur kan vi i Region Mitt bli bättre att lyfta fram våra prioriteringar.

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

Nyligen släpptes en utredning från Trafikverket kring ökade godstransporter på Sjö och Järnväg. Rikard ger oss en bild av Svensk Sjöfart och dess möjlighet att bidra till framtidens hållbara transporter.

Sara Robertsson & Vendela Sanden, SSPA Sweden

Chalmersforskarna Sara och Vendela berättar hur transportköpande företags olika logistikaktiviteter hänger ihop och påverkar fyllnadsgraden i en container och därmed transporternas miljöpåverkan och transporternas kostnader. Hur kan vi samverka för att skapa hållbara transporter?

Torgny Snecker, DB Schenker

Nya Sidenvägen är ett resultat av Kinas ambition att öppna ”den gamla sidenvägen”. Den halverar transporttiden till exempelvis Kina jämfört med båt. Torgny berättar mer om detta och hur vår region kan dra nytta av den nya möjligheten.