Insändare: Höj maxvikten för lastbilar till 74 ton

Efter en rad motiga år för svenska transportköpare, ser man nu ljusare på framtiden efter infrastrukturministerns utspel om 74-tonsekipage helt nyligen.

Sundsvalls Tidning 2014-02-26

Det finns inga hinder för att införa 74 tons totalvikt för lastbilsekipage i Sverige Det handlar endast om en justering av vissa förordningar och sådant kan ske utan riksdagsbeslut,

Efter en rad motiga år för svenska transportköpare, ser man nu ljusare på framtiden efter infrastrukturministerns utspel om 74-tonsekipage helt nyligen.

Det har varit så många problem på transportsidan i Sveriges den senaste tiden, allt från svaveldirektivet som ger väldiga konsekvenser, till stora järnvägsproblem med både kapacitetsbrist och hastighetsbegränsningar och dålig tillförlitlighet. Det behövs verkligen något som går i rätt riktning nu – både för inblandade företag och miljö.

Testbilar med hög totalvikt har kört över 500 000 km med dispens och transporterat 190 000 kubik virke (källa Skogforsk) och resultaten är entydiga:

Transportkostnaderna har minskar med upp till 12 procent.

Koldioxid och dieselförbrukning har minskat med upp till 8 procent.

Inget ökat vägslitage då vikten fördelas på fler axlar.

I Finland var man snabba och kom till beslut förra året, men här i Sverige känns det som om hela 2013 gått förlorat och Trafikverket har använt flera år av utredande utan att komma till beslut.

Det faktum att både regering och Socialdemokrater nyligen och tydligt signalerat att man insett värdet av tyngre fordon för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft, är oerhört välkommet:

– Det är då dags att verkställa ett beslut anser de fyra norrländska Handelskamrarna.

Det har varit så många problem på transportsidan i Sveriges den senaste tiden, skriver Handelskammaren.

Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige

P-O Hanser, Mellansvenska Handelskammaren

Jan Bergmark, Handelskammaren Västerbotten

Andreas Lind, Handelskammaren Norrbotten