Kompakt motstånd mot kommunal inköpsstrategi

Stor oro bland kommunens företagare

Den politiska majoriteten i Sundsvall har skapat stor oro bland kommunens företagare med sin nya inköpsstrategi.

– Vi kommer av allt att döma inte kunna fortsätta leverera varor till kommunen, säger Tomas Emanuelz som äger ICA Maxi i Birsta.

Sundsvall utmärker sig just nu på riksnivå med att den politiska ledningen vill förändra spelplanen vad gäller inköp av varor och tjänster. Många företagare tycker att flera av förändringarna är rent företagarfientliga samt att de leder till ökade samhällskostnader som i slutänden skattebetalarna får stå för.

I den nya inköpsstrategin sägs att leverantörer av varor och tjänster ska erbjuda sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Man ska som leverantör även gå i god för att detta också gäller alla eventuella underleverantörer.

– Vi har 55 000 varor i sortimentet och jag kommer aldrig att kunna ha koll på alla våra leverantörer som i många fall också finns i utlandet. Jag bedömer därför att vi inte kan vara med i kommunens upphandlingar, säger Tomas Emanuelz.

Sundsvalls politiska ledning vill också att alla leverantörer ska erbjuda rätt till heltid för sina anställda. Många mindre företagare bygger upp sin verksamhet steg för steg och får inte sällan pussla med deltidsanställningar för att få ekonomin att gå ihop.

Göran Wenner som driver budfirman Riksbud har tagit fram ett räkneexempel på vad det skulle betyda för hans företag. Han har en chaufför som han kan sysselsätta fyra timmar varje dag. Om han skulle tvingas anställa chauffören på heltid ökar kostnaden med 16 000 kronor i månaden, enligt Göran Wenner.

– Där försvinner också min lönsamhet. Jag erbjuder gärna mer arbete till den som vill jobba, men företaget måste också ha täckning för det först. Jag hoppas att man tänker igenom sitt förslag en gång till. Det gynnar verkligen inte företagsklimatet, säger han.

Även från Lantbrukarnas Riksförbund är man starkt kritiska till den här punkten. Ett stort antal lokala producenter av livsmedel skulle direkt falla bort som möjliga leverantörer om heltidsspåret drivs igenom. Orsaken är att många av dessa företagare är säsongsinriktade och inte har ekonomi att ta in heltidsanställd personal. Och därmed skulle också kommunens möjligheter att handla mer ekologiskt och hållbart försämras.

Under tisdagen gästades Sundsvall av representanter från Svensk Handels, Företagarnas och Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm. De deltog i ett möte som de lokala näringslivsorganisationerna kallat samman till och där styrande politiker var inbjudna, men tyvärr inte deltog.

– Regeringen vill att den kommande nya upphandlingslagen även ska innehålla krav på villkor enligt kollektivavtal och har nyligen presenterat ett lagförslag om detta. De flesta kommuner väljer just nu att invänta resultatet av lagstiftningsarbetet, men Sundsvall vill uppenbarligen gå före och ta egen ställning. Vi tycker det är olyckligt och ser att det skapar oro och osäkerhet hos våra medlemmar, säger Ulrica Dyrke, expert på offentliga upphandlingar, Företagarna.

På måndag kommer kommunfullmäktige i Sundsvall att ta beslut om den nya inköpsstrategin.

/Anders Lövgren

 

Initiativtagarna

Initiativtagarna till dialogmötet om Sundsvalls kommuns inköpsstrategi: Magnus Jakobsson, LRF, Thomas Byström, Företagarna, Anna Hedensjö-Johansson, Svenskt Näringsliv, Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige.