Debattartikel: Vilka verksamheter blir kvar?

Bromma flygplats är nedläggningshotad. En kanske avlägsen angelägenhet för många här i länet vid första tanke. Men vid närmare eftertanke …

Sundsvalls Tidning 2014-10-27

Bromma flygplats är nedläggningshotad. En kanske avlägsen angelägenhet för många här i länet vid första tanke. Men vid närmare eftertanke …

Tillgänglighet. Var går smärtgränsen för företags kostnader i otillgänglighet innan man lägger ner och flyttar? I länet har vi många internationella verksamheter att stoltsera med där framgång till stor del bygger på tillgänglighet till kompetens, marknader och andra utvecklande arenor. De flesta verksamheter jobbar i dag med effektiva möten i digitala kanaler men behovet finns fortfarande för fysiska möten. Teknikföretagen i länet för att nämna ett exempel – är exportberoende, kompetensberoende och kämpar redan i dag med konkurrenter baserade i centrala Europa utifrån kostnader. Inte bara valutamässiga utan även utifrån det geografiska läget. Nedläggningen av Bromma flygplats kommer minska tillgängligheten på alla plan så länge det inte finns fullgoda alternativ för att möta efterfrågan både från affärs- och privata resenärer.

Attraktivitet. Det är företagen som skapar jobb. Det är resultatet av företagandet genom företagsamma människor som bygger grunden till välfärden i samhället – skola, vård och omsorg. Det är företagen som får kommunerna att blomstra. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät anser vart fjärde företag i länet att bristande attraktivitet är ett problem vid rekryteringar. En nedläggning av Bromma flygplats bidrar definitivt inte positivt till att befintliga företag utvecklas och att nya verksamheter etablerar sig.

Tillit. Företagsamma människor behöver tydliga signaler från politiker och tjänstemän. En långsiktig näringslivspolitik i ryggen som gör att de vågar ta det där viktiga steget som skapar ett företag – eller som får det att växa. Senaste tidens utspel på rikspolitikens arena utifrån välfärdsföretagens villkor, arbetsgivaravgifter för unga och nedläggningshotet av Bromma flygplats leder till en lamslagen och avvaktande utveckling hos företagen. Ovissheten i vad som kommer att gälla bromsar satsningar, investeringar och framtidstro. Vilka konkurrenter passar inte på att springa om i ett sådant läge?

Nej politiker, ta på er jobbskaparglasögonen och ta till er av företagens villkor i vardagen. Rör inte till det utan se nu till att värna om tillgängligheten och attraktiviteten med en tonalitet av tillit så reder det sig.

Anna Hedensjö Johanssonm, Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Thomas Byström, Regionchef Företagarna Västernorrland

Dick Jansson, Vd Handelskammaren Mittsverige