Debattartikel: Rusta upp E14 mellan Pilgrimstad och Brunflo!

Vår uppmaning är att Trafikverket omgående lyfter frågan för omprioritering och om så krävs med uppbackning av länets riksdagsledamöter så att nödvändig ombyggnation kan genomföras och samordnas.

Östersunds-Posten 2015-05-03

Att Jämtland har den sämsta vägstandarden i Sverige har nog inte undgått den som någon gång färdats på länets vägar.

Länet är geografiskt stort och har många mil vägar. På Europavägarna förväntar man sig förstås högre standard med tanke på trafikmängden.

Ett av de sämre vägavsnitten på E14 hittar vi i länet mellan Pilgrimstad och Brunflo. För mer än tio år sedan var den aktuell för en ombyggnad. Den minnesgode minns vad som hände.

En 10 miljarder kronor stor satsning på 7,5 mil motorväg och järnväg mellan Trollhättan och Göteborg kom emellan som ett försök att rädda den redan då hotade Saab-tillverkningen.

Framkomligheten mellan Pilgrimstad och Optand är mycket dålig. Mer än halva vägsträckan har en vägbredd på åtta meter eller smalare. På vissa vägavsnitt är den mycket kurvig och har siktskymmande backkrön och stora delar av vägsträckan är hastighetsbegränsad.

Timmerbilstrafiken har på senaste tiden dessutom ökat kraftigt på vägavsnittet. Risken att råka ut för en allvarlig olycka är stor och under de senaste decennierna har flera dödsolyckor skett och också olyckor med svåra skador som följd.

I den vägutredning som låg till grund för Vägverkets beslut om en ombyggnad 2001 ansågs aktuell vägsträcka vara särskilt prioriterad för att höja trafiksäkerheten och därmed nå såväl nationella som EU krav på trafiksäkerhet.

Prioriteringarna ändrades dock av dåvarande regering till förmån för Trollhättan. Läget har dock på inget sätt förändrats. Trafiksituationen är densamma.

Trafikverket planerar nu för en förbifart vid E14/E45 öster om Brunflo. Även denna gång med motiven att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten längs sträckan.

Det rimliga borde vara att Trafikverket omgående dammar av planerna för en ombyggnad till Pilgrimstad och samordnar det med förbifart Brunflo. Motivet att investeringsmedel saknas är inte skäl för att avstå.

Här har ju regeringen möjlighet att ”göra rätt för sig” och öka anslagen till ett län som redan nu, i förhållande till vägnätets yta, får alldeles för lite och som allt för ofta får stå tillbaka till förmån för investeringar i andra län.

Vägstandarden är så pass dålig på denna sträcka att den påverkar både gods- och persontrafiken negativt. Vår uppmaning är därför att Trafikverket omgående lyfter frågan för omprioritering och om så krävs med uppbackning av länets riksdagsledamöter så att nödvändig ombyggnation kan genomföras och samordnas.

/Katarina Nyberg Finn, Handelskammaren Mittsverige,
Marianne Kurtsson, Sandberg Jonsson,
Curt Sillström, Sillströms Åkeri,
Tommy Högberg, Gällö Såg,
Nils-Åke Hallström, Hallströms verkstäder,
Mats Forslund, JHT,
Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen,
Catharina Törngren, Reaxer