Debattartikel: Öppenhetens fiender hotar jobben i Västernorrland

Ett mångkulturellt samhälle är också ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle.

Sundsvalls Tidning 2014-04-16

Sverige är ett handelsberoende land. Bara varuexporten uppgår till 1 100 miljarder, eller 115 000 kronor per svensk. Med tjänsteexporten inräknad motsvarar utrikeshandel hälften av svensk BNP. Mest handlar Sverige med andra EU-länder. EU:s inre marknad underlättar handel inom unionen, knyter länderna närmare varandra, pressar priserna och ökar utbudet. Detta är en starkt bidragande orsak till att EU- och EES-länderna i dag utgör världens största ekonomi.

Det kan vara värt att betona att hela Sverige är exportberoende. Bara i Västernorrlands län arbetar 21 619 personer i företag som exporterar till EU. Det är dessa arbetstillfällen – och alla andra jobb i exportsektorn – som EU-valet borde handla om.

EU är världens största ekonomi, men inte världens mest konkurrenskraftiga. I och med globaliseringen har världshandelns andel av global BNP ökat från 12 procent 1970 till 30 procent i dag – allt fler länder deltar i den internationella handeln. För att rädda välfärden måste vi klara av att konkurrera med växande ekonomier som Brasilien, Indien och Kina – inte bara med gamla handelsparters som USA. Det betyder att vi måste utveckla den framgångsrika europeiska modellen. I motsats till vad många tror är den inre marknaden nämligen långt ifrån fullbordad. Sanningen är att vi bara använder oss av en bråkdel av dess potential. Till exempel står tjänstesektorn i dag för 75-80 procent av EU:s samlade produktion, men bara 20-25 procent av den mellanstatliga handeln. Detta då den fria rörligheten för tjänster än så länge existerar mer på pappret än i verkligheten. Inte minst när det gäller hur existerande regelverk tillämpas i de olika medlemsländerna finns mycket att göra.

Fortsatt harmonisering av regler, stärkt efterlevnadskontroll samt bekämpandet av nya hinder för den fria rörligheten måste ges högsta prioritet i EU-arbetet. Samtidigt måste EU avhållas från att upprätta system och regelverk som hindrar medlemsländerna eller enskilda företag från att bli mer konkurrenskraftiga. EU ska vara en kraft för öppenhet, aldrig en kraft för slutenhet.

Ett mångkulturellt samhälle är också ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Den som tvivlar på den styrkan bör åka till Silicon Valley och se vad mångkulturalismen betyder för att uppnå en kreativ och framgångsrik entreprenörsanda. Därför är det oroande att främlingsfientliga krafter vinner mark i Europa. Det finns förstås många skäl att protestera när nationalistiska krafter tar plats i EU:s beslutande organ. Men ett av de viktigaste är faktiskt att öppenhetens fiender hotar jobben. Jobben i Europa, jobben i Sverige och jobben i Västernorrlands län.
Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv Västernorrland

Thomas Byström, Företagarna i Västernorrland

Dick Jansson, Handelskammaren MittSverige